แนะขึ้นราคา NGV ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 29
  • 0


แนะขึ้นราคา NGV ลดภาระกองทุนน้ำมันฯ

ผู้ เชี่ยวชาญ แนะรัฐขยับขึ้นราคาขายเอ็นจีวีกิโลกรัมละ 2-4 บาท เพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และสร้างโอกาสให้ปตท.ขยายสถานีบริการมากขึ้น

นายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน บอกว่า รัฐบาลควรอนุมัติให้ บมจ.ปตท.ปรับขึ้นราคาขายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ หรือ เอ็นจีวี อย่างน้อยกิโลกรัมละ 2-4 บาท ตามที่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. เปิดเผยว่า เอ็นจีวี ที่แท้จริงอยู่ที่กิโลกรัมละ 14.45 บาท จากปัจจุบันที่กำหนดราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.50 บาท โดยการปรับขึ้นราคาดังกล่าวเพื่อให้สะท้อนต้นทุน และลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง แต่ควรจะกำหนดเงื่อนไขให้ปตท.ต้องขยายสถานีให้บริการเอ็นจีวี ตามแนวท่อก๊าซแทนการใช้สถานีบริการลูกเช่นในปัจจุบัน หากได้ปรับขึ้นราคาขายเอ็นจีวี 

ด้าน นายณัฐชาติ จารุจินดา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บมจ.ปตท. ยอมรับว่า ปตท.สามารถขยายสถานีบริการเอ็นจีวีได้เพียง 440 แห่ง ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย เนื่องจากบริษัทต้องแบกภาระการขาดทุน จากการจำหน่ายเอ็นจีวีตั้งแต่ปี 2547-2553 รวมกว่า 23,000 ล้านบาท และหากตรึงราคาเดิมอาจทำให้ปีนี้บริษัทขาดทุนเพิ่มอีก 11,000 ล้านบาท ซึ่งจะกระทบต่อแผนการลงทุนขยายท่อก๊าซธรรมชาติอย่างแน่นอน