ส.อ.ท.ขู่ ขึ้น LPG ภาคอุตฯ ดันราคาสินค้าพุ่ง

ส.อ.ท.ขู่ ขึ้น LPG ภาคอุตฯ ดันราคาสินค้าพุ่ง

ส.อ.ท. ระบุ นโยบายปรับขึ้นราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม ส่งผลราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นตาม ด้านนักวิชาการชี้ เป็นนโยบายหาเสียงรองรับการเลือกตั้งในปีนี้เท่านั้น

นายพยุง ศักดิ์ ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกว่ามีความเป็นห่วงนโยบายการให้คนรายได้น้อยใช้ไฟฟรีถาวรด้วยการเก็บเพิ่ม จากรายใหญ่ และการลอยตัวราคา LPG ในส่วนของภาคอุตสาหกรรม โดยจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตภาคอุตสาหกรรม และท้ายที่สุดจะกลับมากระทบต่อราคาสินค้าและผู้บริโภค ดังนั้นรัฐบาลจำเป็นจะต้องออกมาตรการสนับสนุนการเปลี่ยนอุปกรณ์เชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

ด้านนาย สมมาต ขุนเศษฐ เลขาธิการ ส.อ.ท. บอกว่า เตรียมที่จะหารือแนวทางการรับมือและช่วยเหลือผู้ประกอบการที่จะได้รับผล กระทบจากมาตรการลอยตัวราคา LPG และการขึ้นค่าไฟฟ้าในกลุ่มของโรงงานเพราะจะเป็นการเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการ อย่างมากโดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเสนอแนวทางให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือในการลดภาระต้นทุนต่อไป

ขณะที่ นายดุสิต นนทะนาคร ประธานกรรมการหอการค้าและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย บอกว่า ในภาพรวมเห็นด้วยกับนโยบาย เพราะถือเป็นความพยายามที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ด้อยโอกาสให้เข้าถึงแหล่ง ทุนได้ แต่ความช่วยเหลืออาจไม่ทั่วถึง เพราะดูเหมือนจะมุ่งเน้นเฉพาะการช่วยเหลือคนในส่วนกลางหรือเมืองใหญ่ มากกว่าการดูแลประชาชนในชนบท ส่วนการจะเข้ามาดูแลเรื่องของอาหารสัตว์หรือราคาไข่ไก่ มองว่าสามารถทำได้ เพราะถือเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน แต่ต้องไม่บิดเบือนตลาดที่แท้จริง

ส่วนนาย พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า  9 มาตรการที่นายกรัฐมนตรีประกาศออกมาไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาประเทศ แค่ช่วยแบ่งเบาภาระให้ประชาชนกลุ่มหนึ่ง ซึ่งหวังผลทางการเมือง เนื่องจากการทำงานของรัฐบาลถือว่าเป็นช่วงสุดท้าย จะมีมาตรการที่เป็นประโยชน์คือเรื่องการให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ประกันสังคม แต่ยังไม่เห็นรายละเอียดว่าจะมีสิทธิดีกว่าบัตรทองอย่างไร

นาย พิชญ์ บอกด้วยว่า  9 มาตรการของขวัญปีใหม่ เป็นการสร้างนโยบายที่หวังผลการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนเมษายนนี้ หลังการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้งเสร็จ แต่ 9 มาตรการที่ออกมาก็ไม่ได้ช่วยให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกจากประชาชนมาก ขึ้นเพราะการขับเคลื่อนนโยบายจริงๆ ก็มีส่วนจากพรรคการเมืองอื่นด้วยแม้ว่ารัฐบาลจะอ้างว่าเป็นผลงานของพรรคประ ชาธิปัตย์ก็ตาม

ด้านนาย สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือ ทีดีอาร์ไอ บอกว่า นโยบายการช่วยเหลือประชาชนที่รัฐบาลออกมา เรื่องที่เห็นด้วยมากที่สุดก็คงจะเป็นเรื่องการสนับสนุนให้กลุ่มแรงงานนอก ระบบและผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เข้าถึงระบบประกันสังคม แม้ในทางปฏิบัติกลุ่มนี้จะไม่ได้รับสิทธิเท่าเทียมกับแรงงานในระบบก็ตาม แต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี

ส่วน เรื่องการเข้าถึงแหล่งสินเชื่อของกลุ่มแท็กซี่ วินมอเตอร์ไซค์ พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย ถือเป็นการช่วยเหลือคนเฉพาะกลุ่ม  ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลควรพิจารณา คือ การสนับสนุนเรื่องการศึกษาและการส่งเสริมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ซึ่งหากสามารถทำได้ จะทำให้ความช่วยเหลือเรื่องการให้สินเชื่อก็จะมีความสำคัญน้อยลง