ยอดขอรับส่งเสริมลงทุนปี 53 แตะ 1.5 พันโครงการ

ยอดขอรับส่งเสริมลงทุนปี 53 แตะ 1.5 พันโครงการ

บีโอไอ ระบุ ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนปี 53 แตะ 1.5 พันโครงการ เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อน แม้มูลค่าจะลดลงถึง 30% เหลือ 4.4 แสนล้านบาท

สำนัก งานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI รายงานว่า ปี 2553 มียอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนรวมทั้งสิ้น 1,591 โครงการ เพิ่มขึ้น 7 % จากปี 52 ที่มี 1,489 โครงการ โดยมีเงินลงทุน 447,000 ล้านบาท ลดลง 30% จากปี 52 ที่มีเงินลงทุน 638,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างงานทั้งสิ้น 189,000 คน

สำหรับ ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด คือ ญี่ปุ่น 381 โครงการ รองลงมา คือ ยุโรป 192 โครงการ, สิงคโปร์ 87 โครงการ และสหรัฐอเมริกา 61 โครงการ โดยประเภทกิจการที่มีการลงทุนมากสุด 3 อันดับแรก คือ //ธุรกิจบริการและสาธารณูปโภค รองลงมา คือ //ธุรกิจผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ขนส่ง //และธุรกิจเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร

ส่วนยอด การอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนในปี 53 รวมทั้งสิ้น 1,566 โครงการเพิ่มขึ้นจากปี 52 ที่มี 1,003 โครงการ โดยมีเงินลงทุน 491,000 ล้านบาท