ก.อุตฯ สั่งทบทวนแผนปรับโครงสร้างอ้อยน้ำตาล

ก.อุตฯ สั่งทบทวนแผนปรับโครงสร้างอ้อยน้ำตาล

กระทรวง อุตสาหกรรม สั่งทบทวนแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทั้งระบบใหม่ หวังแก้ไขระบบแบ่งปันผลประโยชน์ นำอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเข้ามาคำนวณเพิ่ม

นาย ประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสำนักงานอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน.บอกว่า การศึกษาปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยังไม่สามารถเสนอให้นายชัย วุฒิ บรรณวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาได้ตามกำหนดในวันที่ 15 มกราคมนี้ คาดว่าจะต้องเลื่อนออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากรัฐมนตรีได้สั่งให้กลับไปศึกษาให้ครบทั้งระบบ ดังนั้นอาจจะต้องเรียกประชุมคณะทำงานศึกษาการปรับโครงสร้างราคาน้ำตาลอีก ครั้ง แม้คณะกรรมการฯ ได้สรุปเรื่องการปรับโครงสร้างราคาไปแล้ว  โดยจะกำหนดให้เป็นรูปแบบกึ่งลอยตัว มีเพดานขั้นต่ำและขั้นสูง แต่กรอบราคายังไม่มีการกำหนดชัดเจน

นอก จากนี้ยังจะพิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.อ้อยและน้ำตาลทราย เรื่องการแบ่งปันผลประโยชน์ ว่าจะนำอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องเข้ามาครอบคลุมในระบบแบ่งปันผลประโยชน์ด้วย หรือไม่ รวมทั้งเรื่องระบบแบ่งปันผลประโยชน์ 70:30ซึ่งประเด็นนี้ต้องหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอีกครั้ง เพื่อให้เป็นธรรมต่อทุกฝ่าย