พลังงาน เล็งเก็บค่าเอฟทีอุตฯ เพิ่ม

พลังงาน เล็งเก็บค่าเอฟทีอุตฯ เพิ่ม

กระทรวง พลังงาน เล็งเก็บค่าไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรมเพิ่ม ชดเชยนโยบายใช้ไฟฟรี 90 หน่วย พร้อมแก้ไขกฎหมายค่าภาคหลวงปิโตรเลียมหวังนำเงินชดเชยราคาแอลพีจีแทนกองทุน น้ำมันฯ

นาย แพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน บอกว่า ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ เรกูเลเตอร์ พิจารณาโครงสร้างค่าไฟฟ้าใหม่ เพื่อหาแนวทางจัดหารายได้มารองรับนโยบายรัฐบาลในการยกเว้นค่าไฟฟ้าให้กับผู้ ใช้ไฟฟ้ารายย่อยไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือนที่ส่งผลให้เกิดวงเงินที่ต้องรับภาระค่าไฟฟ้าดังกล่าว 1.5 หมื่นล้านบาทต่อปี โดยแนวทางที่มอบหมาย คือ หากใครใช้ไฟฟ้ามาก ก็ต้องเป็นผู้ใช้จ่ายค่าไฟฟ้ามากกว่ากลุ่มอื่น โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรม คาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆ นี้

สำหรับ แนวทางการอุดหนุนราคาก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจี ภาคครัวเรือนและภาคการขนส่ง รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนแล้วว่าจะให้นำเงินจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่ส่งเข้า คลังปีละ 40,000 ล้านบาท มาอุดหนุนราคาเพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการแก้กฎหมายปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 เนื่องจากค่าภาคหลวงถูกกำหนดให้ต้องนำส่งรายได้เข้าคลังเท่านั้น ซึ่งในช่วงการรอการแก้ไขกฎหมาย จะให้กระทรวงการคลังตั้งวงเงินงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ชดเชยราคาแอลพีจีก่อน และหลังแก้กฎหมายแล้วเสร็จ จึงจะนำเงินจากค่าภาคหลวงปิโตรเลียมมาคืนให้

รัฐมนตรี กระทรวงพลังงาน บอกด้วยว่า สำหรับเม็ดเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่ง ชาติ หรือ กพช. อนุมัติในวงเงิน 5,000 ล้านบาท เพื่อพยุงราคาน้ำมันดีเซล ไม่ให้มีราคาเกิน 30 บาทต่อลิตร ยังมีเงินคงเหลือ 3,700 ล้านบาท หากราคาน้ำมันตลาดโลกทรงตัวอยู่ในระดับ 92-93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จะสามารถชดเชยราคาน้ำมันดีเซลไปได้อีก 1 เดือน แต่หากราคาน้ำมันตลาดโลกสูงกว่านี้คงไม่สามารถพยุงราคาได้ถึง 1 เดือน ซึ่งเมื่อวงเงินดังกล่าวหมด จะต้องหารือกับกระทรวงการคลัง เพื่อหามาตรการอื่นในการช่วยพยุงราคาดีเซลแทน

ด้าน นายดิเรก ลาวัณย์ศิริ ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บอกว่า แนวทางที่จะหารายได้มาชดเชยนโยบายให้ใช้ไฟฟ้าฟรีของรัฐบาล เบื้องต้นวางไว้ 3 แนวทาง คือ  //นำไปคำนวณค่าไฟฟ้าที่เรียกเก็บจากผู้ที่ใช้ไฟเกิน90 หน่วยต่อเดือน ทั้งภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม เพราะมีผลทำให้ค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือ เอฟที ปรับขึ้น 10 สตางค์ ต่อหน่วย //การคำนวณในค่าเอฟทีเฉพาะประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้า //และให้ภาคที่ใช้ไฟฟ้ามากที่สุดคือภาคอุตสาหกรรมรับภาระค่าไฟฟ้าไปทั้งหมด โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในช่วงเดือน เมษายนเพื่อประกาศใช้ในเดือน พฤษภาคม -สิงหาคม ซึ่งเป็นงวดของการคิดค่าเอฟทีรอบต่อไป