ครม.อนุมัติงบกลาง 1.2 แสนล้านวันนี้
  • 5 March 2021 at 06:17
  • 25
  • 0

ครม.อนุมัติงบกลาง 1.2 แสนล้านวันนี้

กระทรวง การคลังเสนอครม.วันนี้อนุมัติงบกลาง 1.2 แสนล้านบาท ตั้งชดเชยเงินคงคลังและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ พร้อมใช้ตรึงราคาแอลพีจี

นายกรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง บอกว่า  กระทรวงคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ในวันพรุ่งนี้ เห็นชอบการตั้งงบประมาณกลางปี 2554 เพิ่มเติมเพื่อนำไปใช้เงินคงคลังและไปฟื้นฟูประเทศที่ได้รับความเสียจาก ปัญหาภัยธรรมชาติที่ผ่านมา

ด้านนาย นริศ ชัยสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. บอกว่า งบกลางปี 54 จำนวน 120,00 ล้านบาทเงินส่วนหนึ่งจะตั้งเป็นงบกลางรายจ่ายฉุกเฉินและดำเนินตามนโยบาย ประชาวิวัฒน์ที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศเอาไว้ คาดว่าเงินส่วนนี้จะมี 15,000 ล้านบาท เช่น งบสำรองจ่ายชดเชยค่าราคาก๊าซหุงต้ม หรือ แอลพีจี ในช่วงที่รัฐบาลอยู่ระหว่างแก้กฎหมายค่าภาคหลวงปิโตรเลียม ที่กำหนดให้ค่าภาคหลวงต้องนำส่งเข้าคลังเท่านั้น

ส่วนที่ เหลืออีก 58,000 ล้านบาทจะนำไปชดเชยเงินคงคลังซึ่งเบิกมาใช้ก่อนหน้านี้ สำหรับเงินที่นำมาตั้งงบกลางปี 120,000 ล้านบาท มาจากการเก็บราย ได้ที่คาดว่าจะเก็บได้เกินเป้าหมายจำนวนมากในปีนี้
   
ขณะที่ นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า วันที่ 24 มกราคมนี้จะหารือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. ในเรื่องผลกระทบของการปล่อยลอยตัวราคาแอลพีจี และการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรม โดยจะขอให้ส.อ.ท.รวบรวมข้อมูลและผลกระทบมาเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือผู้ประกอบ การเอสเอ็มอี