ครม.เศรษฐกิจ สั่งรื้อเกณฑ์บีโอไอเน้นคุมมลพิษ

ครม.เศรษฐกิจ สั่งรื้อเกณฑ์บีโอไอเน้นคุมมลพิษ

ครม.เศรษฐกิจ สั่งการบีโอไอ ทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนใหม่ เน้นส่งเสริมกิจการกำจัดมลพิษได้ 100% พร้อมตรวจสอบโครงการเดิม

นายชัย วุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม บอกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ หรือ ครม.เศรษฐกิจ เมื่อวานนี้ (17 ม.ค.) มีมติให้กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ ทบทวนมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับโครงการลงทุนใหม่ หรือการขยายโครงการลงทุน ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยกำหนดให้ต้องมีเทคโนโลยีที่สามารถกำจัดมลพิษทุกประเภท หรือ ต้องกำจัดมลพิษได้ทั้ง 100% จึงจะได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ หากโครงการใดไม่มีก็จะไม่ได้รับการส่งเสริม

แต่ มาตรการดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบต่อโครงการเดิม ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้ว หากโครงการใดจะมีการลงทุนเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีเพื่อกำจัดมลพิษเพิ่มเติม ก็จะได้รับการสิทธิประโยชน์บีโอไอเพิ่มเติม ส่วนจะเป็นรูปแบบใด ครม.เศรษฐกิจมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมและบีโอไอไปศึกษาเพิ่มเติม โดยคาดว่าภายใน 1-2 เดือนจะเห็นความชัดเจนของมาตรการดังกล่าว 

 
ด้านนาย วัชระ กรรณิการ์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ครม.เศรษฐกิจ ยังมีมติให้ บีโอไอ ทบทวนการอนุมัติมาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับการขยายอุตสาหกรรมกับโรงงาน ที่ปล่อยสารพิษ โดยเฉพาะสารอินทรีย์ระเหยง่าย สำหรับอุตสาหกรรมที่มีอยู่เดิม ต้องมีมาตรการลดการก่อให้เกิดสารดังกล่าว ขณะที่อุตสาหกรรมใหม่ต้องแสดงมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปล่อยสารพิษ

เนื่อง จากผลการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช. พบว่า สารอินทรีย์ระเหยง่ายมีพิษสูงสุดและพบสูงสุด โดยจะมาจากโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเลียมมากสุด โดยที่ประชุมให้เพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นในการพิจารณาอุตสาหกรรมที่จะอนุมัติ มากขึ้น
 
ทั้งนี้ ครม.เศรษฐกิจ ยังให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในพื้นที่จังหวัดระยอง พร้อมกับเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่ประชาชนยอมรับได้ในอนาคต