กบง. มีมติชดเชยบี3 จำนวน 30 สต.ต่อลิตร

กบง. มีมติชดเชยบี3 จำนวน 30 สต.ต่อลิตร

นายแพทย์วรรณรัตน์  ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติอนุมัติให้นำเงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง จากวงเงิน 5,000 ล้านบาท ที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ หรือ กพช. ได้อนุมัติไว้ มาชดเชยราคาน้ำมันไบโอดีเซล บี3 เพิ่มอีก 30 สตางค์ต่อลิตร ส่งผลให้มีการชดเชยรวมแล้ว 1.95 บาทต่อลิตร ส่วนไบโอดีเซล บี5 ไม่มีการชดเชยเพิ่ม ทำให้มีการชดเชยเท่าเดิมคือ 2.50 บาทต่อลิตร ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันไบโอดีเซล บี3 ยังไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร โดยอยู่ที่ 29.99 บาทต่อลิตร และบี5 อยู่ที่ 29.69 บาทต่อลิตร ซึ่งมีส่วนต่างราคากันอยู่ที่ 30 สตางค์ต่อลิตร

ทั้งนี้ จากการชดเชยรอบนี้ ทำให้มีการใช้เงินอุดหนุนราคาไบโอดีเซล บี3 และบี5 ไปแล้ว 2,096 ล้านบาท และยังคงมีเงินเหลืออยู่อีก 2,904 ล้านบาท ซึ่งหากราคาน้ำมันตลาดโลกยังทรงตัวอยู่ในระดับปัจจุบัน จะทำให้สามารถดูแลราคาน้ำมันไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ได้ไม่เกิน 26 วัน และเมื่อใช้วงเงินดังกล่าวหมดแล้ว จะต้องหารือกับรัฐบาล ว่าจะมีแนวทางใดเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติม ซึ่งในส่วนของกระทรวงพลังงาน จะยังไม่มีการพิจารณาขยายวงเงินช่วยเหลือเพิ่ม และไม่ขยายเพดานการเรียกเก็บเงินจากผู้ใช้น้ำมันเบนซินเพิ่มเติม    

สำหรับสาเหตุที่ต้องมีการชดเชย บี3 เพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยราคาน้ำมันดิบตลาดโลก เฉลี่ยอยู่ที่ 92-93 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่น้ำมันดีเซล อยู่ที่ 109 .26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ส่งผลให้ค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมัน อยู่ในระดับต่ำ โดย บี3 อยู่ที่ 98 สตางค์ต่อลิตร และบี5 อยู่ที่ 1.13 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ การชดเชยดังกล่าว ทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีเงินไหลออกเพิ่มเป็น 3,667 ล้านบาทต่อเดือน จากปัจจุบันไหลออก 3,339 ล้านบาทต่อเดือน โดยปัจจุบัน สถานะเงินกองทุนน้ำมันฯ อยู่ที่ 25,427 ล้านบาท

นายแพทย์วรรณรัตน์ กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันกองทุนน้ำมันฯ ชดเชยการนำเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือ แอลพีจี อยู่ที่ 2,100 ล้านบาทต่อเดือน หรือ 19 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีการนำเข้าแอลพีจี ประมาณ 1.1-1.2 แสนตันต่อเดือน แต่คาดว่า หลังจากนี้ การชดเชยอาจจะปรับลดลงบ้าง เนื่องจากราคาแอลพีจีตลาดโลกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ระดับกว่า 800 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน จากในเดือนมกราคมที่มีราคาสูงกว่า 900 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติให้ยกเลิก มติ กบง. เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2553 เรื่องการจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคาเชื้อเพลิงอื่น ที่โรงกลั่นนำก๊าซธรรมชาติมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนแอลพีจี เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีใหม่ ได้มีการเปลี่ยนการชดเชยราคาแอลพีจีหน้าโรงกลั่นใหม่ ทำให้โรงกลั่นไม่มีภาระจากส่วนต่างในการชดเชยราคาก๊าซธรรมชาติแล้ว

ส่วนกรณีที่ผู้ค้าน้ำมัน เสนอให้รัฐบาลประกาศใช้น้ำมันไบโอดีเซล บี4 เกรดเดียว แทน บี3 และบี5 นายแพทย์วรรณรัตน์ ปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องนี้ แต่มองว่า ผู้ค้าน้ำมันยังสามารถจำหน่าย บี3 หรือ บี5 ต่อไปได้ แต่นโยบายบังคับใช้ บี5 เกรดเดียว ภายในไตรมาส 2 ของปีนี้ อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อน เพราะผลผลิตน้ำมันปาล์มไม่เพียงพอ