PTTCH ร่วมทุน Myriant พัฒนาไบโอเทคโนโลยี

PTTCH ร่วมทุน Myriant พัฒนาไบโอเทคโนโลยี

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามกับ  Myriant Technologies, Inc. ในข้อตกลงร่วมดำเนินการวิจัยและพัฒนาไบโอเทคโนโลยีในประเทศไทย เพื่อต่อยอดจากเทคโนโลยีของ Myriant USA ให้สามารถใช้ได้ในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย ซึ่งมีวัตถุดิบทางชีวภาพที่หลากหลายและมีศักยภาพ

การร่วมงานวิจัยประกอบด้วย ส่วนที่พัฒนาเทคโนโลยีในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการสร้างโรงงาน Bio-Succinic Acid ที่รัฐหลุยเซียน่า กำลังการผลิตประมาณ 14,000 ตันต่อปี กำหนดแล้วเสร็จในอีก 19 เดือนจากนี้ หรือปลายปี 2555 นี้ โดย Bio-Succinic Acid เป็นสารตั้งต้นสำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพและเคมีชีวภาพอื่นๆ (Bioplastics and Bio-Chemicals) และส่วนการวิจัยต่อยอดเพื่อให้ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวได้ในประเทศไทย นับเป็นความก้าวหน้าในการพัฒนาไบโอเทคโนโลยีครั้งสำคัญและเป็นโอกาสของประเทศไทยที่จะใช้ประโยชน์จากไบโอเทคโนโลยีเพื่อการผลิตสินค้าจากวัตถุดิบชีวภาพ  ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งวัตถุดิบชีวภาพที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก

การเข้าร่วมลงทุนในครั้งนี้ กลุ่มบริษัท ปตท.เคมิคอล ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ Myriant Technologies,Inc.  ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เงินลงทุนจำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในการร่วมวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (Industrial Biotechnology) เพื่อการผลิตพลาสติกและเคมีภัณฑ์ชีวภาพ และนำไปสู่การต่อยอดพัฒนาสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นกรีนโปรดักส์ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของตลาดโลกที่มีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะตลาดเอเชียที่มีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่อง

การสร้างโรงงาน ที่มลรัฐหลุยส์เซียน่า จะเป็นจุดเริ่มให้เราก้าวสู่การผลิตเคมีภัณฑ์เฉพาะด้านที่เป็น Bio-based ในเชิงพาณิชย์ได้รวดเร็วขึ้น และสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน จากการพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง และ ปตท.เคมิคอลก็มีแผนที่จะสร้างโรงงานไบโอพลาสติกภายใน 5 ปี เพราะมองว่าในอีก 5 ปีข้างหน้าความต้องการไบโอพลาสติกจะเพิ่มขึ้น

นายสตีเฟ่น เจ กัสโต ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มีเรียนท์ เทคโนโลยี อิงค์ กล่าวว่า การร่วมลงทุนในครั้งนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำและมุ่งมั่นในการนำนวัตกรรมเข้าสู่ตลาดสินค้าของเรา บริษัท มีเรียนท์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโอกาสร่วมทุนกับ Strategic Partner ที่มีวิสัยทัศน์เช่นเดียวกับเรา โดยเล็งเห็นถึงโอกาสที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ Bio-based Chemicals และมีความต้องการที่จะนำเทคโนโลยีนี้ไปสู่ตลาดโลกอย่างรวดเร็ว ความเชี่ยวชาญของ กลุ่มบริษัท ปตท. เคมิคอล ทั้งในเชิงธุรกิจและเทคนิค ประกอบกับประสบการณ์ที่ใกล้ชิดกับตลาดเอเชีย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้ มีเรียนท์ เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีไปพร้อมกันด้วย