รัฐบาลไทยกับปตท. เตรียมประชุม World Economic Forum

รัฐบาลไทยกับปตท. เตรียมประชุม World Economic Forum

นายเกียรติ สิทธิอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีเตรียมนำคณะเดินทางไปร่วมการประชุมประจำปี World Economic Forum พร้อมแสดงวิสัยทัศน์การเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมืองของโลกภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ณ เมืองดาวอส ประเทศสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 28-31 ม.ค.นี้ โดยคณะนักธุรกิจไทยที่จะร่วมเดินทางไปกับคณะรัฐบาลไทยในครั้งนี้ ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จำกัด การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ ธนาคารกรุงเทพ

โดยมีกรอบการหารือที่สำคัญ อาทิ การหาแนวทางการจัดการและสร้างบรรทัดฐานร่วมกันในการผลักดันพัฒนาเศรษฐกิจโลกให้เติบโตอย่างยั่งยืน  โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในเอเชีย ซึ่งมีการพึ่งพิงการส่งออกในสัดส่วนที่สูงว่า จะทำอย่างไรให้สามารถพึ่งพิงการเจริญเติบโตจากเศรษฐกิจภายในประเทศให้มากขึ้นได้ แนวทางการแก้ไขผลกระทบของค่าเงินที่แข็งขึ้นในหลายประเทศ  การทำให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพมากขึ้น และจะเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกมาร่วมประชุมในการที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเศรษฐกิจโลกในระดับภูมิภาค หรือ Regional Forum ในต้นเดือนมิ.ย.2555

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปตท.ได้เข้าเป็นสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานของ World Economic Forum เป็นปีที่ 2 แล้ว ซึ่งการเข้าร่วมประชุมในปีนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการด้านพลังงานของไทย ซึ่งข้อมูลข่าวสารที่จะมีการแลกเปลี่ยนกับผู้นำและนักธุรกิจด้านพลังงานระดับโลกในครั้งนี้ถือว่าเป็นข้อมูลสำคัญในการที่ไทยเราจะนำมากำหนดทิศทางธุรกิจและการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ โดยจะมีการพบและเจรจา เพื่อปูทางในการทำธุรกิจกับพันธมิตรในอนาคต อีกทั้ง การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ยังมีนัยสำคัญ เพื่อส่งสัญญาณให้ทุกประเทศรับรู้ว่า ปตท. พร้อมในการลงทุนในทุกประเทศที่มีศักยภาพและมีความน่าสนใจทางธุรกิจ

โดยในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ปตท.ได้วางกรอบการหารือกับภาครัฐและเอกชน เพื่อมองหาโอกาสการร่วมลงทุนในธุรกิจพลังงาน  ด้านเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมพลังงาน  ด้านนวัตกรรมพลังงาน และทิศทางที่จะนำพลังงานทดแทนที่เหมาะสมมาขับเคลื่อนต่อไป ซึ่ง ปตท.มีความสนใจเป็นพิเศษที่จะลงทุนในประเทศแถบเอเชีย ประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง แอฟริกา ตะวันออกกลาง