ปตท.สผ. ชี้โครงการ KKD เดินเครื่องแล้ว

ปตท.สผ. ชี้โครงการ KKD เดินเครื่องแล้ว

ปตท.สผ.  ระบุ โครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว คาดเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิตน้ำมัน 18,800 บาร์เรลต่อวันภายในระยะเวลา 24 เดือน

นาย อนนต์ สิริแสงทักษิณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. บอกว่า ตามที่บริษัท ได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วน 40% ในโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี (Oil Sands Kai Kos Dehseh หรือ KKD) ซึ่งตั้งอยู่ในเมือง Athabasca รัฐ Alberta ประเทศแคนาดา โดย บริษัท Statoil เป็นผู้ดำเนินการ (Operator) และถือสัดส่วน 60%

โดย ปัจจุบันโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี ได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้ว จากพื้นที่ Leismer และจะมีกำลังการผลิตน้ำมันช่วงแรกประมาณ 10,000 บาร์เรลต่อวัน โดยจะเพิ่มขึ้นเป็น 18,800 บาร์เรลต่อวัน ภายในระยะเวลาประมาณ 24 เดือน