ครม.เปิดทางนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่ม

ครม.เปิดทางนำเข้าน้ำมันปาล์มเพิ่ม

ครม.อนัมุติ 5 มาตรการแก้ไขราคาน้ำมันปาล์มขาดแคลน เปิดทางนำเข้าเพิ่ม จนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ

นายวัชระ กรรณิกา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บอกว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม. อนุมัติ 5 มาตรการเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนผลน้ำมันปาล์มและน้ำมันปาล์มดิบ  ประกอบด้วย การลดใช้น้ำมันปาล์มในการผลิตไบโอดีเซลเป็นการชั่วคราว //การเพิ่มปริมาณนำเข้าน้ำมันปาล์มดิบแยกไขให้มีจำนวนเพียงพอกับความต้องการในประเทศทั้งผู้บริโภครายย่อยและผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรม และมีสต็อกสำรองในระดับที่เหมาะสม //การส่งเสริมระบบการตลาดค้าส่งและค้าปลีกให้มีความคล่องตัว เปิดโอกาสให้กลไกตลาดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และผู้บริโภคได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นต้น

ด้านนางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ บอกว่า ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบการกักตุน และจำหน่ายน้ำมันปาล์มเกินราคา ภายหลังจากมีการร้องเรียนถึงกรณีที่โชห่วยนำน้ำมันปาล์มจุกสีฟ้าจากกระทรวงพาณิชย์ไปขายต่อจากราคาขวดละ47 บาท เพิ่มเป็น 65-70 บาท และการสำรวจพื้นที่จำหน่ายน้ำมันปาล์ม และน้ำมันพืชบริโภคใน จังหวัดนนทบุรี พบว่าผู้ประกอบการร้านอาหารสำเร็จรูปในตลาดสดยังต้องซื้อน้ำมันปาล์มบรรจุขวด 1 ลิตร ในราคาเฉลี่ย 65-70 บาท

เนื่องจากผู้ค้าอ้างเหตุผลว่าต้องไปต่อแถวซื้อน้ำมันดังกล่าวจากกระทรวงพาณิชย์มาอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจำกัดการซื้อคนละ 1 ขวด ทำให้ต้องบวกกำไรเพิ่ม ประกอบกับหาซื้อที่ห้างค้าปลีกสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นเทรด ไม่ได้ เนื่องจากสินค้าหมด

ขณะที่นายอนุกูล แต้มประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การคลังสินค้า หรือ อคส. บอกว่า ในสัปดาห์นี้จะส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการธุรกิจปาล์มน้ำมันในต่างประเทศ ทั้งมาเลเซียและอินโดนีเซียเข้าร่วมเสนอราคาขายปาล์มน้ำมันให้กับอคส. ซึ่งจะต้องนำเข้าน้ำมันปาล์มกึ่งบริสุทธิ์ปริมาณ 1.2 แสนตัน โดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้