ปตท. ยืนยันสำรอง B100 ในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด

ปตท. ยืนยันสำรอง B100 ในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด  

นายสรัญ  รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การตลาดขายปลีก หน่วยธุรกิจน้ำมัน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน หน่วยธุรกิจน้ำมัน ปตท. มีการสำรองไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ หรือ B100 ในปริมาณตามที่กฎหมายกำหนด  เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในประเทศ และไม่เกิดการขาดแคลน โดย ปตท. จะรับซื้อ B100 จากผู้ผลิตเพื่อนำมาผสมกับน้ำมันดีเซล และจำหน่ายเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B3 ในปริมาณความต้องการของตลาดเท่านั้น

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 11 ก.พ.54 ที่ผ่านมา คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติให้ปรับลดสัดส่วนการผสม B100 ในน้ำมันดีเซลหมุนเร็วจาก 3% ลงเหลือ 2%  ทำให้ปัจจุบัน ปตท. ต้องเจรจาลดปริมาณการสั่งซื้อ B100 จากผู้ผลิตลงในสัดส่วนตามความต้องการเท่านั้น  อีกทั้ง ราคา B100 ยังมีแนวโน้มปรับตัวลดลง ปตท. จึงไม่มีเหตุผลในการกักตุน B100 

นายสรัญ กล่าวย้ำว่า ปตท. พยายามอย่างเต็มที่ในการบริหารจัดการด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และสนับสนุนนโยบายพลังงานทดแทนของภาครัฐ  รวมถึงการดูแลราคาขายปลีกน้ำมันให้อยู่ระดับที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย