บางจาก เผยสำรองน้ำมันปาล์มดิบผลิต B100 เพียง 7 วัน

บางจาก เผยสำรองน้ำมันปาล์มดิบผลิต B100 เพียง 7 วัน

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัท บางจากฯ และบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีน้ำมันไบโอดีเซล B100 สำรองเพียง 4.5 ล้านลิตร เพื่อนำไปผสมกับน้ำมันดีเซลผลิตไบโอดีเซล B3 จำหน่ายให้กับประชาชน โดยปริมาณดังกล่าวเพียงพอต่อการจำหน่าย 20 วันเท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับยอดจำหน่ายน้ำมันไบโอดีเซล B3 ผ่านช่องทางการจำหน่ายของบริษัท บางจากฯ รวมทั้งจำหน่ายให้กับผู้ค้าน้ำมันรายอื่น

ทั้งนี้ บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด มีสำรองน้ำมันปาล์มดิบเพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำมัน
ไบโอดีเซล B100 เพียง 7 วัน ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมาก ดังนั้น เมื่อกลางเดือน มกราคม 2554
ที่ผ่านมา บริษัท บางจากฯ จึงได้ประกาศยกเลิกการจำหน่ายน้ำมันดีเซล B5 เหลือเพียง B3 และ
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป จะจำหน่ายดีเซลเกรดเดียว คือ B2 ทดแทน B3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะที่น้ำมันปาล์มขาดตลาด ทำให้ราคาน้ำมันพืชปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งการผลิตน้ำมันไบโอดีเซล B2 เกรดเดียว ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มดิบได้ถึง 1.5 ล้านลิตรต่อเดือน