ไออีเอ พร้อมใช้น้ำมันสำรองหากเกิดขาดแคลน

ไออีเอ พร้อมใช้น้ำมันสำรองหากเกิดขาดแคลน

ไออีเอ พร้อมนำน้ำมันสำรอง 1.6 พันล้านบาร์เรลออกมาใช้หากเกิดปัญหาขาดแคลน หลังวิกฤตตะวันออกกลางส่งผลราคาเริ่มปรับตัวสูงขึ้น

นายฟาที ห์ บิรอล หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพลังงานสากล  หรือ  ไออีเอ บอกว่า ประเทศสมาชิก ไออีเอ พร้อมนำน้ำมันในสต็อก สำรองฉุกเฉินออกมาใช้ ถ้าหากเกิดปัญหาด้านการผลิตน้ำมันในตลาดโลก โดยเป็นผลจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในตะวันออกกลาง ซึ่งราคาน้ำมันขณะนี้เริ่มอยู่ในระดับที่เป็นอันตราย และอาจพุ่งขึ้นอีก  ถ้าหากเหตุการณ์ไม่สงบยังคงดำเนินต่อไปในตะวันออกกลาง

นายบิรอ ล บอกด้วยว่า ราคาน้ำมันถือเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการฟื้นตัวของ เศรษฐกิจโลก เนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะเปราะบางมาก โดยเฉพาะในประเทศ สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ หรือ โออีซีดี ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็น ชาติอุตสาหกรรม 28 ประเทศ

ทั้งนี้ ไออีเอ มีอำนาจในการขอให้ประเทศสมาชิก โออีซีดี ปล่อยน้ำมันในคลังสำรอง ออกมาถ้าหากเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยขณะนี้ประเทศในกลุ่มนี้มีน้ำมันในคลังสำรอง 1,600 ล้านบาร์เรล โดยล่าสุดเคยระบายผลิตภัณฑ์ น้ำมันในคลังสำรองออกมาในปี 2548 เมื่อพายุเฮอริเคนแคทรินาสร้างความเสียหาย ต่อการผลิตน้ำมันในสหรัฐ