กฟผ. ยืนยันยังไม่ได้เลือกพื้นที่ อ.หัวไทร และ อ.ท่าศาลา สร้างโรงไฟฟ้า

กฟผ. ยืนยันยังไม่ได้เลือกพื้นที่ อ.หัวไทร และ อ.ท่าศาลา สร้างโรงไฟฟ้า

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งพลังงานไฟฟ้าตามแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๗๓ (Power Development Plan : PDP ๒๐๑๐)  ว่าในการพัฒนาโรงไฟฟ้าใหม่ของ กฟผ. ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการให้ข้อมูลความรู้        แก่ชุมชน โดยแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจังหวัดนครศรีธรรมราชและชุมพร เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลพื้นฐานในเรื่องของพลังงานไฟฟ้ากับประชาชนในพื้นที่  อาทิ ข้อมูลความไม่สมดุลของสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยในปัจจุบัน  แนวโน้มความต้องการพลังงานไฟฟ้าของประเทศซึ่งมีความจำเป็นต้องมีโรงไฟฟ้าใหม่เพิ่มขึ้น และประเภทของเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้ามีอะไรบ้างและมีข้อดี-ข้อเสียอย่างไร

ขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ อ.หัวไทร  และ อ.ท่าศาลา  อาจมีความกังวลว่า กฟผ. ดำเนินการเพียงให้ข้อมูลและ ตอบคำถามต่อข้อกังวลเบื้องต้น โดยไม่มีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ ซึ่งข้อเท็จจริงคือ  กฟผ.  ยังมิได้เลือกพื้นที่ดังกล่าวเพื่อก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน  จึงยังไม่ถึงขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  และการให้ข้อมูลได้ดำเนินการในพื้นที่ต่างๆ อีกหลายแห่งที่มีความเหมาะสมในเชิงเทคนิคและสภาพแวดล้อม   จึงอยากให้ประชาชนได้เปิดรับฟังข้อมูลจากทุกแหล่งข้อมูล ทั้งจากภาครัฐ คือ กระทรวงพลังงาน กฟผ.  และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ซึ่งหากมีข้อสงสัยหรือกังวลใดๆ ให้มาพูดคุยกัน

ขั้นตอนดำเนินงานจากนี้ไป กฟผ.  ยังคงต้องให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงกับประชาชนจนกว่าจะเกิดการรับรู้และมีความเข้าใจในโครงการฯ  โดย กฟผ. จะต้องมีการสำรวจประเมินความเข้าใจของประชาชนก่อนซึ่งหากประชาชนมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว จึงจะประกาศรับซื้อที่ดินในการก่อสร้างเพื่อเข้าศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าว   รวมถึงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสุขภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นและทำประชาพิจารณ์กับประชาชน  ทั้งนี้ผลสรุปต้องให้ประชาชนเห็นด้วยและยอมรับโครงการฯ จึงจะทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบฯ เสนอให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณา เพื่อสามารถนำเข้าสู่กระบวนการขออนุมัติโครงการฯ ตามขั้นตอนได้

“ขอให้ประชาชนในพื้นที่ อ.หัวไทร และ อ.ท่าศาลา วางใจว่า กฟผ.  จะไม่ดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินในขณะนี้ นอกจากการให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงเท่านั้น และถือว่าการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่คือบทสรุปที่ กฟผ. จะสามารถก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ได้หรือไม่” นายธาตรี กล่าว