ส.อ.ท.ค้านขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาทใน 2 ปี

ส.อ.ท.ค้านขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำ 300 บาทใน 2 ปี

ส.อ.ท. ค้านแนวคิดขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทภายใน 2 ปี หวั่นผู้ประกอบการได้รับผลกระทบ ชี้หากดำเนินการคงต้องลดคน หันใช้แรงงานต่างด้าวแทน

นายพยุง ศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. บอกถึงนโยบายรัฐบาลที่มีแนวคิดปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำเป็น 300 บาทภายใน 2 ปีว่า ภาคเอกชนต้องการให้การปรับขึ้นค่าจ้างขึ้นต่ำผ่านกระบวนการพิจารณาของคณะ กรรมการค่าจ้างกลาง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน และลูกจ้าง โดยจะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ และค่าครองชีพในแต่ละพื้นที่มากกว่าการกำหนดกรอบแบบแนวคิดดังกล่าว

รวมทั้ง ผู้ประกอบการก็ยังอยู่ระหว่างการปรับตัวหลังมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ เมื่อต้นปีที่ผ่าน ดังนั้นหากรัฐบาลจะปรับขึ้นค่าจ้างอีกครั้งภาคเอกชนจำเป็นต้องปรับโครงสร้าง การผลิตใหม่ โดยลดแรงงานที่ไม่จำเป็นลงหันมาใช้เครื่องจักรทดแทน  รวมทั้งการใช้แรงงานต่างด้าวราคาถูกมากขึ้น
 
ประธาน ส.อ.ท.บอกด้วยว่าการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรัฐบาลควรให้เวลาเอกชนปรับ ตัวอย่างน้อย 3-6 เดือนถึงจะประกาศใช้จริง ไม่เช่นนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าตามต้นทุนการผลิตที่ ปรับตัวสูงขึ้นแทน