มหาดไทย ชี้ 26 จังหวัด ประสบภัยแล้งรุนแรง

มหาดไทย ชี้ 26 จังหวัด ประสบภัยแล้งรุนแรง

กระทรวงมหาดไทย ระบุ 26 จังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 5.5 ล้านคน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 7 แสนไร่

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย บอกว่า ปัจจุบันมีพื้นที่ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้งแล้ว  26 จังหวัด ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 5.5 ล้านคน พื้นที่ทางการเกษตร ที่คาดว่าจะเสียหาย 7 แสนไร่ แบ่งเป็น ภาคเหนือ 11จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 จังหวัด ภาคกลาง 4 จังหวัด ภาคตะวันออก 5 จังหวัด

ด้านนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บอกว่า จังหวัดฯ ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงแล้ว โดย 8 อำเภอ มีปัญหาน้ำประปาขาดแคลน ซึ่งแหล่งน้ำดิบผลิตประปาเขตอำเภอเมือง เหลือน้ำเพียง 500,000 ลูกบาศก์เมตร อาจไม่มีน้ำใช้ใน 2 เดือนข้างหน้าได้ ทั้งนี้การประปาจึงต่อท่อส่งน้ำจาก อำเภอกุยบุรี ระยะทาง 30 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาเป็นการเร่งด่วน