กบง. อุ้มดีเซลเพิ่ม 30 สต.วันนี้

กบง. อุ้มดีเซลเพิ่ม 30 สต.วันนี้

คณะ กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน พิจารณาอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลเพิ่มลิตรละ 30 สตางค์วันนี้ ส่งผลอุดหุนรวมเป็นลิตรละ 5.30 บาท เพื่อตรึงราคาดีเซลไว้ที่  30 บาทต่อไป

นาย แพทย์วรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะ ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน หรือ กบง. ได้เรียกประชุมคณะกรรมกบง. วาระพิเศษอีกครั้งในวันนี้ โดยมีวาระการพิจารณาอนุมัติเงินอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล ให้ผู้ค้าน้ำมันเพิ่มขึ้นอีกลิตรละ 30 สตางค์ จะทำให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงต้องใช้เงินเข้าไปอุดหนุนราคาดีเซลรวมเป็น ลิตรละ 5.30 บาทแล้ว

เนื่อง จากค่าการตลาดของผู้ค้าน้ำมันดีเซล ลดต่ำเหลือเพียงลิตรละ 1.14 บาท จากระดับเหมาะสมที่ลิตรละ 1.50-1.80 บาท ดังนั้นการเพิ่มเงินอุดหนุนดังกล่าวจะช่วยผู้ค้าน้ำมันไม่จำเป็นต้องปรับ ราคาน้ำมันดีเซลขึ้น

ทั้งนี้ การปรับเพิ่มวงเงินอุดหนุนดังกล่าว จะทำให้วงเงินอุดหนุนของกองทุนน้ำมันเพิ่มขึ้นเป็นวันละ 316 ล้านบาท จากปริมาณการใช้น้ำมันดีเซล ของประเทศไทยวันละ 53 ล้านลิตร จากเดิมมีวงเงินไหลออกวันละ 300 ล้านบาท ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ มีเงินสดเหลือสำหรับการใช้ตรึงราคาน้ำมันดีเซลได้อีกเพียง 22 วัน หรือ ตรึงราคาได้ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคมนี้