กรีนพีซ ชี้อุบัติภัยนิวเคลียร์ญี่ปุ่นเป็นบทเรียนให้ไทยทบทวนการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ

กรีนพีซ ชี้อุบัติภัยนิวเคลียร์ญี่ปุ่นเป็นบทเรียนให้ไทยทบทวนการพัฒนาโรงไฟฟ้าฯ

นายธารา บัวคำศรี ผู้อำนวยการรณรงค์กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อธิบายถึงสถานการณ์อุบัติภัยนิวเคลียร์ที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ในขณะ นี้ ว่า แม้ประเทศญี่ปุ่นจะได้รับการยอมรับว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่นมีระบบ รองรับความปลอดภัยจากเหตุแผ่นดินไหวที่ดีเยี่ยม แต่เหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าการใช้นิวเคลียร์เป็นเชื้อ เพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้า ไม่สามารถมีมาตรการที่รองรับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนให้กับประเทศไทยถึงทิศทางการพัฒนาพลังงานนิวเคลียร์
       
สำหรับ ญี่ปุ่น มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวม 18 แห่ง โดยในปีที่ผ่านมาสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าให้กับประเทศ รวม 47,000 เมกะวัตต์ หรือคิดเป็นร้อยละ 29 ของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นฐานไฟฟ้าหลักของประเทศ
       
โดยหลัง จากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ 5 แห่ง ในเขตเมืองเซนได และจังหวัดฟูกูจิมา ต้องปิดลง หลังได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหว เป็นผลให้ไฟฟ้าประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ หายจากระบบทันที