ปตท. ต่อสัญญาร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ในปั๊มอีก 10 ปี

ปตท. ต่อสัญญาร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ในปั๊มอีก 10 ปี

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน)  เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาหลักความร่วมมือการดำเนินธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อในสถานีบริการ ปตท. ทั่วประเทศ ต่อไปอีก 10 ปี พร้อมด้วย นายปิยะวัฒน์ ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น  ร่วมลงนามในสัญญาฯ เพื่อร่วมกันพัฒนาสถานีบริการน้ำมันให้เป็น “สถานีเติมความสุข” ของคนไทยทั่วประเทศ  

นายประเสริฐ  เปิดเผยว่า ปตท. ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมทั้งในด้านผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อให้เป็น “สถานีเติมความสุข” สำหรับทุกคน โดยนอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในสถานีบริการ อาทิ Blue Innovation แล้ว  ปตท. ยังคำนึงถึงการให้บริการที่เป็น One Stop Service ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยบริการธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ ซึ่งประกอบด้วยร้านค้าสะดวกซื้อ, ร้าน Cafe Amazon, Procheck  และร้านค้าของคู่ค้าอื่นๆ

ทั้งนี้ในส่วนของร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ปตท. ได้ทำธุรกิจกับบริษัท ซีพี ออลล์  ซึ่งจัดได้ว่าเป็นคู่ค้าเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partner) อันดับ 1 ด้านธุรกิจร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven มาตั้งแต่ปี 2546 และจากการทำธุรกิจร่วมกันตลอดระยะเวลา 8 ปี ได้มีการขยายจำนวนสาขาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีจนปัจจุบัน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 880 สาขา หรือประมาณ 75% ของสถานีบริการน้ำมัน ปตท. ทั่วประเทศ

และจากการสำรวจความพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อร้านค้าสะดวกซื้อ 7-Eleven ใน สถานีบริการน้ำมัน ปตท. พบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับดีมากอย่างต่อเนื่อง  และคาดว่าจะร่วมกับซีพี ออลล์ ขยายจำนวนร้านค้าสะดวกซื้อภายในสถานีบริการให้ได้อีก 300 แห่ง  ภายในปี 2558

ด้านนายปิยะวัฒน์ กล่าวว่า การต่ออายุสัญญาออกไปอีก 10 ปี ในครั้งนี้จะช่วยให้ทั้ง ปตท.และ เซเว่น อีเลฟเว่น  อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานยิ่งขึ้น  และการที่เซเว่น อีเลฟเว่น เป็นร้านสะดวกซื้อยอดนิยมของประชาชนตลอดมาเนื่องจากมีจุดแข็งทางด้านบริหารจัดการร้านค้า การคัดเลือกสินค้า การตลาดและการบริหารการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและการให้บริการที่หลากหลายตลอด 24 ชั่วโมง จึงน่าจะช่วยเสริมให้มีลูกค้ามาใช้บริการน้ำมันที่ปั๊มปตท.มากขึ้น

ทั้งนี้ปัจจุบันมีร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ทั้งหมดเกือบ 6,000 สาขา ทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายเปิด 450-500 สาขาต่อปี  ซึ่งการมีร้านสาขาที่สถานีบริการน้ำมันปตท. ช่วยทำให้เราบรรลุเป้าหมายยิ่งขึ้น