กทม.เร่งสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง 5 พันไร่

กทม.เร่งสร้างพื้นที่สีเขียวทั่วกรุง 5 พันไร่


กทม. เร่งสร้างสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียวอีก 5 พันไร่ภายในปี 2555 หวังแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน และเพิ่มสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชน


นายสุทธิชัย วีรกุลสุนทร ประธานสภากรุงเทพมหานคร บอกว่า ที่ประชุมสภากรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบญัตติ เรื่อง ขอให้กรุงเทพมหานครเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่จัดสร้างสวนสาธารณะ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ตั้งเป้าใน 4 ปี ระหว่างปี 2552-2555 มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น 5,000 ไร่ จากปัจจุบันมีพื้นที่สีเขียวทั้งสิ้น 14,719 ไร่ 


โดยนโยบายดังกล่าวกรุงเทพมหานครจะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้พื้นที่จัดสร้างสวนสาธารณะ เช่น การทางพิเศษฯ กรมทางหลวง การรถไฟฯ กรมธนารักษ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นต้น ซึ่งหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้จะมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการจัดสร้างสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานคร การเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอกจากจะเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนแล้ว  ยังเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้โดยตรง