ผู้ค้าต่างชาติขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60 -75 สต.วันนี้

ผู้ค้าต่างชาติขึ้นเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60 -75 สต.วันนี้

 
ผู้ค้าต่างชาติขึ้นราคาเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 60-75 สตางค์ มีผลวันนี้  หลังราคาน้ำมันตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 


สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน หรือ สนพ. รายงานว่า ผู้ค้าน้ำมันต่างชาติ ประกอบด้วย คาลเท็กซ์ //เชลล์ และเอสโซ่ ได้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ลิตรละ 60 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ เอสโซ่ยังปรับขึ้นราคาขายปลีกเบนซิน 91 อีกลิตรละ 75 สตางค์ ตามราคาน้ำมันตลาดโลกที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันตามสถานีบริการของผู้ค้าต่างชาติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เป็นดังนี้ //แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 36.94 บาท //แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 39.44 บาท เป็นต้น