กลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม PTT Energy Solutions

กลุ่ม ปตท. จัดตั้งบริษัทที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม PTT Energy Solutions

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นบริษัท PTT Energy Solutions (PTTES) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรมให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีโครงสร้างการถือหุ้นประกอบด้วย 4 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งได้แก่ ปตท. ถือหุ้น 40%, บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 20% , บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 20%และบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ถือหุ้น 20% ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 150 ล้านบาท

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท. กล่าวว่า ในระยะแรกจะมุ่งเน้นการเสริมศักยภาพภายในกลุ่ม ปตท. โดยจะทำหน้าที่ในการให้คำปรึกษา รวบรวมและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคนิควิศวกรรมแก่บริษัทในกลุ่ม สร้างเสริมศักยภาพในการแข่งขัน และสนับสนุนการขยายธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งเป็นตัวกลางประสานงานในการจัดทำสัญญาการให้บริการทางด้านเทคนิควิศวกรรมระหว่างบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. กับบริษัทที่ปรึกษาจากภายนอก ในระยะที่สองจะมุ่งเน้นการขยายธุรกิจด้วยการให้บริการแก่บริษัทภายนอกกลุ่ม ปตท. โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะเป็น Technical Center of Excellence พร้อมด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็น World-Class Technology and Engineering Unit ภายในปี 2020

นายประเสริฐ กล่าวว่า ด้วยศักยภาพของบุคลากรกลุ่ม ปตท. ที่มีการถ่ายทอดความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีและการ กลั่น รวมทั้งมีการพัฒนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันมาอย่างต่อเนื่อง และด้วยการสนับสนุนของผู้ถือหุ้นทั้ง4 บริษัทคือ ปตท. ไทยออยล์ พีทีทีเออาร์ และ ไออาร์พีซี PTT Energy Solutions จะเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะมาช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่ม ปตท. ให้สามารถบรรลุเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในร้อยบริษัทชั้นนำของโลก (Fortune 100)