ย้อนรอยปิโตรเลียมไทยตอนที่ 10:ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจการที่คนไทย ไม่ค่อยคุ้นเคย

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กิจการที่คนไทย ไม่ค่อยคุ้นเคย
 
เป็นเรื่องธรรมดาของคนทำงานเบื้องหลังที่มักจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ธุรกิจพลังงานก็เช่นเดียวกัน ผู้ใช้พลังงานอย่างเรามักจะรู้จักแต่การไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้าเข้าตามบ้าน โรงผลิตไฟฟ้า หรือรู้จักแต่สถานีบริการน้ำมันและก๊าซเอ็นจีวีที่เข้าไปใช้บริการเป็นประจำ มากกว่าบริษัทที่เป็นผู้ขุดเจาะสำรวจและผลิต ซึ่งเป็นผู้จัดหาปิโตรเลียม ทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันตั้งแต่ต้นทาง ดังนั้น การสื่อสารให้ประชาชนโดยทั่วไปได้เข้าใจถึงการทำธุรกิจของบริษัทที่เข้ามาทำหน้าที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยตั้งแต่เมื่อเกือบห้าสิบปีที่แล้ว จึงเป็นประโยชน์ในแง่ของการสร้างความกระจ่างและนำมาซึ่งความเข้าใจว่าพลังงานในรูปแบบต่างๆ อาทิ เชื้อเพลิงต่างๆ และไฟฟ้า ซึ่งกว่าร้อยละ 70 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงในการผลิต ที่พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันนั้น มาจากฝีมือของบริษัทนักสำรวจเหล่านี้  


บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด คือบริษัทแรกที่ผลิตก๊าซธรรมชาติเชิงพาณิชย์ได้จากอ่าวไทย นอกจากนี้ยังมีบริษัทที่ทำธุรกิจด้านสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยอีกหลายราย ได้แก่ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม  มิตซุยออยล์ เอ็กซโปลเรชั่น  เพิร์ลออยล์ และเฮสส์ (ไทยแลนด์) เป็นต้น  และเมื่อเอ่ยถึงบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ต้องยอมรับว่าเป็นบริษัทที่มีบทบาทต่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยเป็นอย่างมากมาเกือบครึ่งศตวรรษแล้ว เรามาทำความรู้จักกับผู้จัดหาปิโตรเลียมรายใหญ่ของประเทศกันดีกว่าครับ 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เป็นบริษัทลูกของเชฟรอนคอร์ปอเรชั่น ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซานราโมน มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานมากกว่าศตวรรษ  และเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานครบวงจรชั้นนำระดับโลก ปัจจุบันเชฟรอนดำเนินธุรกิจในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่การสำรวจและผลิตรวมทั้งการขนส่งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันดิบ โรงกลั่นน้ำมัน การตลาดและการขนส่งเชื้อเพลิงยานพาหนะและผลิตภัณฑ์ พลังงานรวมทั้งบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ  ผู้ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ผู้ผลิตพลังงานใต้พื้นพิภพและพัฒนาแหล่งพลังงานอนาคตรวมทั้งพลังงานชีวภาพและพลังงานทดแทนอื่นๆ  สำหรับบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นั้น เป็นผู้บุกเบิกการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทยมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505  ปัจจุบันมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครและมีสำนักงานสาขาตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดนครศรีธรรมราช  

                                             
 
ปัจจุบัน เชฟรอนสามารถผลิตได้ทั้งก๊าซธรรมชาติ   น้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติเหลว  โดยก๊าซธรรมชาติที่เชฟรอนผลิตได้ในประเทศไทยสามารถตอบสนองความต้องการการใช้กระแสไฟฟ้าได้ถึง 1 ใน 3 ของปริมาณความต้องการทั้งหมด โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้มากกว่าร้อยละ 70 นำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่เหลือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงยานพาหนะ ก๊าซหุงต้ม และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ทั้งนี้ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดส่งให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งปตท.จะส่งก๊าซผ่านท่อใต้ทะเลไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติของปตท. ที่จังหวัดระยองและนครศรีธรรมราช เพื่อเข้าสู่กระบวนการต่อไป ส่วนน้ำมันดิบส่วนใหญ่จำหน่ายภายในประเทศและที่เหลือส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ


ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยคุ้นเคย  นับเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อวงการพลังงานและอุตสาหกรรมและการขนส่งของประเทศ  ถึงบรรทัดนี้แล้วคุณผู้อ่านที่ต้องขับรถทั้งที่ใช้น้ำมันและก๊าซเอ็นจีวี  ตื่นเช้าขึ้นมาและกลับมาบ้านต้องเปิดไฟฟ้าให้แสงสว่าง  จะทำอาหารต้องใช้เชื้อเพลิงจากก๊าซแอลพีจีหรือก๊าซหุงต้ม คงจะรู้จักผู้อยู่เบื้องหลังความสะดวกสบายเหล่านี้ อย่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กันมากขึ้นนะครับ


ข้อมูลอ้างอิง ; จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
 ////////////////////////////////////////////////


           สนับสนุนโดย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด  

       “30ปี เอราวัณ ความภาคภูมิใจกับแหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย”