กฟผ. เปิดตัวโครงการ “ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ”

กฟผ. เปิดตัวโครงการ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ” 

 

นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์  ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กล่าวว่า กฟผ.เปิดตัวโครงการ ปลูกต้นกล้า ป่าต้นน้ำ ถวายพ่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  โดยนำกล้าไม้ต้นยางนาจากบ้านพ่อ  พระราชวังดุสิต  สวนจิตรลดา  จำนวน 9 ต้น  ไปปลูกเป็นปฐมฤกษ์พร้อมเพรียงกัน  9 เขื่อนใหญ่ทั่วประเทศที่ได้รับพระราชทานนาม  ประกอบด้วย  เขื่อนภูมิพล จ.ตาก    เขื่อนสิริกิติ์  จ.อุตรดิตถ์   เขื่อนศรีนครินทร์  จ.กาญจนบุรี  เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น  เขื่อนวชิราลงกรณ  จ.กาญจนบุรี  เขื่อนสิรินธร  จ.อุบลราชธานี  เขื่อนจุฬาภรณ์   จ.ชัยภูมิ  เขื่อนรัชชประภา  จ.สุราษฏร์ธานี  และ  โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา  จ.นครราชสีมา  ซึ่งเป็นเขื่อนต้นน้ำของแม่น้ำสายหลัก 9 สายทั่วประเทศ 

 

โดยโครงการฯ   มีเป้าหมายดำเนินการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้แผ่นดิน เพิ่มพื้นที่สีเขียวจากการปลูกต้นไม้ จำนวน 984,000 ต้น และช่วยลดภาวะโลกร้อน คิดเป็นปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดลงได้ 36,900 ตัน  ดังนั้น กฟผ.  จึงเชิญชวนให้ประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  ได้แก่  ยางนา ประดู่ ตะแบก และ ราชพฤกษ์  เป็นต้น ผ่านทาง Call Center  0 2436 4699   ได้ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.นี้  หรือ  เว็บไซต์   www.egat.co.th  และ www.kapook.com  ได้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2554   เป็นต้นไป   หรือ เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ด้วยตนเองได้จนถึงวันที่  12 ธันวาคม 2554 

 

ขณะเดียวกัน กฟผ. จะร่วมกับสื่อมวลชนจัดกิจกรรมนำประชาชนไปร่วมปลูกต้นไม้ทั้ง 9 เขื่อนอีกด้วย รวมระยะเวลาดำเนินโครงการประมาณ 6 เดือน    ซึ่ง กฟผ.  จะดำเนินการปลูกต้นไม้ตามเจตจำนงของประชาชน พร้อมบำรุงรักษาต่อเนื่องประมาณ  2 ปี 

 

สำหรับเขื่อนภูมิพล จ.ตาก นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการ จ.ตาก   เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วย นายสุทัศน์  ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. และประชาชนในพื้นที่จะร่วมปลูกป่า นอกจากนี้ยังร่วมกับเครือข่ายต้นน้ำในพื้นที่ อ.ดอยเต่า อ.อมก๋อย และ อ.จอมทอง   จ.เชียงใหม่ เครือข่ายใน อ.สามเงา จ.ตาก ร่วมรับกล้าไม้ เพื่อที่จะได้นำไปปลูกในพื้นที่ของตนเองรวมทั้งหมด   2  แสนกล้า และวันที่ 10-12 มิถุนายน 2554 ผู้ปฏิบัติงานจิตอาสาเขื่อนภูมิพล จะเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการดังกล่าวกับชุมชนต้นน้ำ จำนวน 15,000 กล้า หลังจากนั้นชุมชนจะดำเนินการทยอยปลูกและร่วมกันดูแลรักษาให้ต้นไม้เจริญเติบโต โดยจิตอาสาเขื่อนภูมิพลจะเข้าติดตามประเมินผล