ก.พลังงาน เปิดโครงการต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 7

ก.พลังงาน เปิดโครงการต้นกล้าพลังงาน ปีที่ 7

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงพลังงานเชิญเยาวชนที่มีความสนใจในการประดิษฐ์ คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านพลังงานส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าประกวดในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว” ( Energy Innovation for Green Globe) หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดโครงการต้นกล้าพลังงานในปีที่ผ่านๆมา ซึ่งมีน้องๆเยาวชนสนใจส่งผลงานเข้าประกวด เป็นจำนวนมาก โดยในแต่ละโครงงานนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านความรู้ความสามารถของเยาวชนไทย

สำหรับการคัดเลือกแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับภาคและระดับประเทศ ระดับภาค เป็นการคัดเลือกทีมเยาวชนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทีมละ 3 คน รวมทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 2 ท่าน โดยแต่ละทีมสามารถส่งผลงานได้ 1 โครงงาน และผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องใช้งานได้จริง ซึ่งรอบแรก จะพิจารณาคัดเลือกโครงงานจากเอกสารรายละเอียดโครงงานและไดอะแกรมอธิบายการทำงานของระบบ โดยจะคัดเลือกโครงงานของแต่ละระดับ อย่างน้อย 10 โครงงาน/ภาค เพื่อส่งไปพิจารณาในรอบที่สอง ซึ่งทีมที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายต้นกล้าพลังงานระดับภาค จะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงการละ 15,000 10,000 5,000 3000 บาท พร้อมโล่รางวัลตามลำดับ

สำหรับนักเรียนที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งได้รับรางวัลทั้ง 4 รางวัล จะได้รับสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ระดับประเทศ เป็นทีมที่สามารถผ่านการคัดเลือกระดับภาค ซึ่งโครงงานที่ชนะการประกวดแต่ละระดับชั้นจะได้รับเงินสนับสนุนการพัฒนาโครงงานสูงสุดถึง 40,000 บาท

หากสนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตามสถานที่ส่งใบสมัครของแต่ละภูมิภาค สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาคเหนือ 053-215-388 ภาคกลาง 02-140-6290-2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 044-224-225 ภาคใต้ 082-267-1421 หรือสามารถ ดาวโหลดใบสมัครและติดตามความเคลื่อนไหวโครงการได้ที่ www.energy.go.th หมดเขตรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2554 นี้