กฟผ. มอบแสงสว่างให้ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร

กฟผ. มอบแสงสว่างให้ชุมชนบ้านคลองเรือ จ.ชุมพร

ในวันที่ 20 มิถุนายน2554 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดพิธีมอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำบ้านคลองเรือ ให้แก่ผู้แทนราษฎรบ้านคลองเรือ ต.ปากทรง อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าในชุมชน พร้อมมอบเงินสนับสนุนอีกจำนวน 9 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าระบบส่งไฟฟ้าแรงสูง ณ สำนักงานกลาง กฟผ. บางกรวย นนทบุรี