กฟผ.จัดเสวนา “ทำงานปลอดภัยใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง”

กฟผ.จัดเสวนา “ทำงานปลอดภัยใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง”


การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ร่วมกับ ขนส่งจังหวัดราชบุรี จัดเสวนา เรื่อง “ทำงานปลอดภัยใกล้สายส่งไฟฟ้าแรงสูง” เพี่อให้ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลในจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี

โดยนายสุพรรณ พัวพงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพี่อให้ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลในจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดเพชรบุรี มีความรู้ความเข้าใจ เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ทราบถึงอันตรายจากการรุกล้ำแนวเขตสายส่งไฟฟ้า และทราบภารกิจของ กฟผ. และเห็นความสำคัญของความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ พร้อมทั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการเครื่องจักรกล ให้ช่วยดูแลสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระมัดระวังในการทำงานใต้แนวสายส่ง เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการรักษาความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าของประเทศ โดยในงานยังจัดได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ด้วย

ด้านนายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดราชบุรี กล่าวว่า การเสวนาครั้งนี้ จะทำให้ผู้ประกอบการเครื่องจักรกลในจังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดเพชรบุรี มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และทราบถึงอันตรายจากการรุกล้ำแนวเขตสายส่งไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เชื่อว่าหลังจากการเสวนาในครั้งนี้ จะทำให้ปัญหาอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับการงานของเครื่องจักรกลในบริเวณใต้แนวสายส่งไฟฟ้าของ กฟผ. ลดน้อยลงอย่างแน่นอน