งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20

งานเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติฯ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 20

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ จ.ลำปาง ขอเชิญร่วมงาน “เดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน   ครั้งที่ 20” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 05.45 น. ณ  โรงเรียนแม่เมาะวิทยา จ.ลำปาง สอบถามรายละเอียด โทร 0 5425 2739 หรือ www.maemoh.egat.com