บางจาก จัดประกวด Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บางจาก จัดประกวด Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจาก ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดการประกวดโครงการ Thailand Go Green ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้กำหนดหัวข้อ “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” พลังงานสะอาดจากธรรมชาติ ภายใต้โครงการสร้างนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ระดับประเทศ เพื่อให้นักเรียนทั่วประเทศค้นคว้าองค์ความรู้จากพลังงานแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนที่มีศักยภาพในอนาคต

เนื่องจากเห็นว่า ภูมิประเทศของไทยมีความเหมาะสมกับการผลิตพลังงานจากแสงแดดมาใช้หมุนเวียน และเป็นพลังงานที่ใช้แล้วไม่มีวันหมด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเป็นทางเลือกในการสำรองพลังงานของประเทศ เพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ขณะที่พลังงานจากแหล่งอื่นๆ มีข้อจำกัด

การสร้างความตระหนักด้านพลังงานทดแทนให้กับนักเรียนทั่วประเทศตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับความรู้กว่า 2.5 ล้านคน และมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 2,000 แห่ง จึงขอเชิญชวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด Thailand Go Green ในหัวข้อ “แสงแดด: สุดยอดพลังงานแห่งอนาคต” เพื่อชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษา ไปทัศนศึกษาดูงานด้านพลังงานในต่างประเทศ พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ของชุมชน รวมมูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangchak.co.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนกิจการสัมพันธ์และกิจกรรมเพื่อสังคม โทร.0-2335-4559, 02-335-4348 e-mail: youth-info@bangchak.co.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 19 สิงหาคม 2554 ส่งผลงานภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2554