พพ. เตรียมจัดงานมหกรรมพลังงาน 3 Save 12 – 14 ก.ค. นี้

พพ. เตรียมจัดงานมหกรรมพลังงาน 3 Save ระหว่าง 12 – 14 ก.ค. นี้

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กล่าวว่า เตรียมจัดงานมหกรรมมหกรรมพลังงาน 3 Save : Save Energy Save Money Save Tax ในระหว่างวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม นี้ ตั้งแต่เวลา 11.00-19.00 น. ณ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เชิงสะพานกษัตริย์ศึก ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยงานนี้ถือเป็นก้าวแรกของจัดงานแฟร์ด้านพลังงาน หรืองานระดับมหกรรมของประเทศ ซึ่งงานด้านการอนุรักษ์พลังงานก็ถือเป็นอีกงานที่มีความสำคัญและอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน

โดยในงานนี้จะมีการจำหน่ายสินค้าด้านการประหยัดพลังงานในราคาสุดประหยัดกว่าท้องตลาด 30% การจัดเสวนาวิชาการในหัวข้อที่น่าสนใจ และมีมหรสพจากศิลปินดารา นักร้องร่วมงาน กิจกรรมบนเวทีกลาง อาทิ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์เอส และศิลปินจาก Thailand got talent เกมสันทนาการลุ้นรับของรางวัล ฯ และร้านอาหาร เครื่องดื่ม เป็นต้น  และยังมีโครงการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้จากกรมสรรพากร ซึ่งปัจจุบันได้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555

โดย พพ. จะให้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ให้กับเจ้าของ ผู้ประกอบการ ร้านค้า หรือกรณีประชาชนทั่วไปที่ไม่มีเงินเดือนหรือรายได้ประจำ อาทิ
ผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน ประกอบวิชาชีพอิสระ ผู้รับเหมา เป็นต้น จะสามารถซื้อสินค้าวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในงานนี้
และร้านค้าทั่วไป ที่ผ่านเกณฑ์รับรองจาก พพ. กำหนด (ดูรายละเอียดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานได้ที่ www.energy-tax.com)  ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นค่าหักลดหย่อนภาษีได้เพิ่มเติมอีกจำนวนร้อยละ 25 จากที่ปกตินำมาหักลดหย่อนได้ 100% ให้สามารถลดหย่อนได้เป็น 125% ของค่าใช้จ่ายที่ซื้ออุปกรณ์ประหยัดพลังงานนั้น ๆ เช่น โดยปกติหากซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป จะสามารถนำไปคิดค่าเสื่อมได้ ปีละ 20% จำนวน 5 ครั้งภายใน 5 ปี แต่เมื่อเข้าโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีของ พพ. นี้ด้วยแล้ว ท่านจะสามารถนำไปลดหย่อน (เป็นรายจ่ายทางภาษี) ได้เพิ่มขึ้นอีก 25% สำหรับการหักลดหย่อนในรอบปีแรก