กฟผ. จัดงานนิทรรศการคุณภาพ ปี54 วันที่ 20-22ก.ค.นี้

กฟผ. จัดงานนิทรรศการคุณภาพ ปี54 วันที่ 20-22 ก.ค.นี้ 

นายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการคุณภาพ กฟผ. ประจำปี 2554 ภายใต้แนวคิด “คุณภาพเพื่อสังคมไทย รวมใจถวายพ่อ” ในระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ว่า กฟผ. ได้จัดงานวันคุณภาพอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 25 ภายใต้แนวคิด “คุณภาพเพื่อสังคมไทย รวมใจถวายพ่อ” เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นดำเนินภารกิจในการ “ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย” โดยมุ่งพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่เป็นเลิศด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นโอกาสสำคัญที่จะแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีของ กฟผ. พร้อมด้วยพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าด้วยการร่วมกันทำความดี ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 นี้

โดยในวันที่ 21 กรกฎาคม กฟผ.จะได้รับมอบรางวัล “มาตรฐานมงกุฎไทย” (Crown Standard) จากนายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ ผู้อำนวยการบริหารการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จากโครงการ “EGAT Irrigation Valve Based Micro-Hydro Project” ที่ กฟผ. ได้รับการรับรองเป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่ากฟผ. ดำเนินงานโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และให้ความสำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดย กฟผ. ได้รับรางวัลปีนี้เป็นปีแรก นับตั้งแต่เริ่มโครงการฯ เมื่อปี 2552

นอกจากนี้ยังมีการจัดบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสถาบัน มีการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของ กฟผ. ในด้านต่างๆ พร้อมบูธแสดงเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยสมัยใหม่ โดยมุ่งสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานได้พัฒนานำศักยภาพและประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้มีความแข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่อง