กฟผ.จัดส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมกว่า 7,600 ชุด

กฟผ.จัดส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยรวมกว่า 7,600 ชุด

นายธวัช วัจนะพรสิทธิ์ รองผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยและโคลนถล่มทางภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก โดย กฟผ. ได้มอบหมายให้หน่วยงาน ฝ่ายปฏิบัติการ เขื่อน และโรงไฟฟ้า
เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

โดย กฟผ.ได้จัดเตรียมถุงยังชีพบรรจุเครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วรวม 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง อุตรดิตถ์ ตาก อุบลราชธานี พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย และแม่ฮ่องสอน รวมกว่า 7,600 ชุด และได้ปล่อยขบวนรถบรรทุกสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด และน้ำดื่ม 4,800 ขวด นำไปสมทบกับกระทรวงพลังงาน เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต่อไป