กฟผ. เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล “ทับสะแก-อีแกทฟุตบอลลีก” ปีที่ ๒

กฟผ. เตรียมจัดการแข่งขันฟุตบอล ทับสะแก-อีแกทฟุตบอลลีก ปีที่ ๒

นางพงษ์ดิษฐ พจนา ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า ในปีที่ผ่านมา กฟผ.ได้จัดการแข่งขันฟุตบอล ทับสะแก-อีแกทฟุตบอลลีกครั้งที่ ๑ ที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ โดยนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งปรากฏว่าได้รับการตอบรับจากเยาวชน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ และทุกหน่วยงานในอำเภอทับสะแก และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นอย่างดี และภายหลังการแข่งขันได้จัดกิจกรรมที่ต่อเนื่องในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๔ ด้วยการคัดเลือกนักฟุตบอลอายุไม่เกิน ๑๑ และ ๑๕ ปี เข้าร่วมโครงการ เยาวชนทับสะแก-อีแกท เอฟซีโดยมีเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน ก่อนที่จะคัดเลือกเหลือ ๕๐ คน
เพื่อมาแข่งขันเหย้าเยือนกับทีมโรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งเข้าร่วมฝึกซ้อมกับนักฟุตบอลของโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๓ คน ผ่านการคัดเลือกได้รับทุนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร และ ๑ ใน ๓ คนนั้นอยู่ระหว่างการคัดตัวเข้าสู่การเป็นนักฟุตบอลเยาวชนอาชีพของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กฟผ. กล่าวต่อไปว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอล ทับสะแก-อีแกทฟุตบอลลีกครั้งที่ ๒ ในปีนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะ และประสบการณ์ด้านกีฬาฟุตบอลให้เยาวชน
ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีความรัก สามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งการส่งเสริมด้านกีฬาของ กฟผ
. เป็นไปตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของ กฟผ. ที่ต้องการเกื้อกูลสังคม และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน

ด้านนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ ในฐานะ CEO อำเภอทับสะแก กล่าวว่า ในนามของคณะผู้บริหารการศึกษา คณะครูอาจารย์ ผู้ปกครองและเยาวชนในอำเภอทับสะแก ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฟผ.ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ ซึ่งนับว่าเป็นโครงการที่คืนกำไรสู่สังคม และเป็นการสนับสนุนเยาวชนทับสะแกที่มีความสนใจกีฬาฟุตบอลอย่างแท้จริง มีการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของเยาวชนมากขึ้น และในปีที่ผ่านมาเยาวชนในอำเภอทับสะแกก็ได้พัฒนาขีดความสามารถจนได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนกีฬาหลายคนการจัดการแข่งขันทับสะแก-อีแกทฟุตบอลลีกครั้งที่ ๒ เป็นความร่วมมือระหว่าง กฟผ. กับอำเภอทับสะแก และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑ กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ
สนามกีฬาโรงเรียนทับสะแกวิทยา ซึ่งจะมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน เพื่อให้เยาวชนที่สนใจได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตบอลให้ถึงจุดสูงสุด ตั้งแต่เป็นตัวแทนระดับอำเภอ ระดับภาค และระดับประเทศ มีโรงเรียนในอำเภอทับสะแกทุกโรงเรียน จำนวน ๓๑ โรงเรียน ส่งทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งสิ้น ๓๗ ทีม แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ รุ่นอายุ ๑๒ ปี จำนวน ๒๗ ทีม และรุ่นอายุ ๑๔ ปี จำนวน ๑๐ ทีม