TEPCOจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าหนองจอกแล้วกว่า 2 แสนครัวเรือน

TEPCOจ่ายไฟจากโรงไฟฟ้าหนองจอกแล้วกว่า 2 แสนครัวเรือน

นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า นายโทชิโร่ คุดามะ ผู้จัดการด้านธุรกิจต่างประเทศ ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าโตเกียว (Tokyo Electric Power Company: TEPCO) ได้เข้าพบนายสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการ กฟผ. เพื่อแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการที่ กฟผ. ได้ให้ยืมโรงไฟฟ้าหนองจอก จำนวน 2 เครื่อง รวมกำลังผลิตติดตั้ง 244 เมกะวัตต์ ไปใช้ผลิตไฟฟ้าที่ประเทศญี่ปุ่น โดยแจ้งให้ทราบว่าโรงไฟฟ้าหนองจอกของ กฟผ. ที่ส่งไปให้ญี่ปุ่นนั้นได้ติดตั้งแล้วเสร็จ ณ บริเวณโรงไฟฟ้าคาวาซากิ (Kawasaki)
และโรงไฟฟ้าโออิ (Ooi) ซึ่งได้เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าให้แก่พี่น้องชาวญี่ปุ่นกว่า 200,000 ครัวเรือนแล้ว ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

การส่งมอบโรงไฟฟ้าหนองจอกของ กฟผ. ให้ประเทศญี่ปุ่นยืมไปใช้งานในครั้งนี้ เกิดจากที่ประเทศญี่ปุ่นได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวและสึนามิ สร้างความเสียหายแก่โรงไฟฟ้าฟูกุชิมะ ในความรับผิดชอบของบริษัทผลิตไฟฟ้าโตเกียว (TEPCO) ทำให้ไม่สามารถเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า ส่งผลให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลไทยจึงได้อนุมัติให้ส่งความช่วยเหลือดังกล่าว โดย กฟผ.ได้เริ่มดำเนินการรื้อถอนโรงไฟฟ้าหนอกจอกเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2554 และขนย้ายลงเรือออกเดินทาง จนไปถึงประเทศญี่ปุ่นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา