กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลท่าศาลาและโรงพยาบาลมหาราช

กองทุนเชฟรอนเพื่อโรงพยาบาลท่าศาลาและโรงพยาบาลมหาราช

 

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์นิวัฒน์ จี้กังวาฬ ผู้จัดการฝ่ายการแพทย์และสุขภาพ บริษัทเชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทเชฟรอน  มอบงบประมาณสนับสนุนกองทุนร่วมดูแลสุขภาพชุมชน ให้แก่โรงพยาบาลท่าศาลาและโรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนโรงพยาบาลละ 150,000  บาท โดยมีนายแพทย์ กมล พฤกษ์วิวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลมหาราช เป็นตัวแทนรับมอบ

 

กองทุนเพื่อโรงพยาบาลทั้งสองแห่งนี้ นับเป็นโครงการระยะยาวสามปี ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา โดยทางเชฟรอนได้สนับสนุนงบประมาณปีละ  300,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และประกันสุขภาพ