กลุ่ม ปตท. เดินหน้าเตรียมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

กลุ่ม ปตท. เดินหน้าเตรียมช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนคนไทยในวงกว้าง ดังนั้น ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานของไทยมีนโยบายในการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงดำเนินการอย่างเต็มกำลังในการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆแบบบูรณาการ โดยได้จัดส่งพนักงาน กลุ่ม ปตท.และพนักงานอาสาสมัครจากชมรม “พลังไทยใจอาสา” ลงพื้นที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตามแผนงาน 3 ระยะ คือ ระยะเริ่มเกิดเหตุในวงจำกัด ระยะระหว่างประสบภัยน้ำท่วมในวงกว้าง (ณ ปัจจุบัน) และ ระยะฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลด ซึ่งคาดว่า งบประมาณรวมของการดำเนินงานความช่วยเหลือมีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

นายไพรินทร์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ตลอดระยะเวลาที่เกิดเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ปตท.ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ในระยะที่ 1 และ 2 โดยเฉพาะความจำเป็นในทุกรูปแบบ อาทิ เงินช่วยเหลือ ถุงยังชีพกว่า 100,000 ชุด เรือ 1,000 ลำ รวมถึงน้ำมันเบนซิน ดีเซล หล่อลื่น ชุดเครื่องกรองน้ำสำหรับครอบครัว จำนวน 5,000 ชุด ถุงบรรจุทราย กระสอบทราย แทงค์น้ำขนาดใหญ่และจุดบริการน้ำดื่มสะอาด อาหารปรุงพร้อมทาน วันละ 3 มื้อ จำนวน 15,000 ชุด ต่อวัน ชุดยาสามัญ ถังก๊าซหุงต้ม สุขาเคลื่อนที่ หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการตัดผม บริการชาร์ตแบตโทรศัพท์มือถือ และความช่วยเหลือทางตรงและทางอ้อม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวไทยอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ดี กลุ่ม ปตท.ตระหนักดีว่า ในสภาวะภายหลังน้ำลด ซึ่งหวังว่าจะเป็นเกิดขึ้นโดยเร็ววันนั้น ปัญหาของพี่น้องประชาชนยังไม่ได้หมดไปหากแม้ระดับน้ำจะลดลงสู่สภาวะปกติก็ตาม ดังนั้น ผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. จึงได้เตรียมการให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลัง เพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจะเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยเหลือพี่น้องประสบภัยได้ตรงตามความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

สำหรับ 11 โครงการความช่วยเหลือจากกลุ่ม ปตท. ในระยะที่ 3 นั้นประกอบด้วย 1.โครงการ Engine Tune Up (บริการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ และบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี)  2.โครงการจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นราคาพิเศษ (ลด 50%) 3.โครงการตรวจสอบความปลอดภัยถังก๊าซหุงต้ม
(ตรวจสอบถังก๊าซ และ เปลี่ยนสายส่งก๊าซหุงต้มฟรี) 4.ถังก๊าซหุงต้มและอุปกรณ์1,000 ชุด  5.โครงการสนับสนุนการซ่อมถนน  6 โครงการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า อาทิ ปลั๊กไฟ 7.โครงการ EM BALL ปรับสภาพน้ำเสีย 8. โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 9. โครงการน้ำสะอาดเพื่อผู้บริโภค 10. โครงการเติมน้ำมันปันน้ำใจ 84 ล้านบาท โดยทุก 1 ลิตรที่ผู้บริโภคเติมน้ำมัน ปตท. จะสมทบ 20 สตางค์ เพื่อถวายในหลวงสำหรับโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และ 11. โครงการส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพ เช่น การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในครัวเรือนหรือเป็นอาชีพเสริม เป็นต้น