โรงไฟฟ้า กัลฟ์ยะลากรีน คว้ารางวัล 4 ปีซ้อน สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

โรงไฟฟ้า กัลฟ์ยะลากรีน คว้ารางวัล 4 ปีซ้อน

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

 

 

 

โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ยะลา กรีน นำโดย นายสุนทร รักรงค์ (ซ้าย)  ผู้จัดการโรงไฟฟ้า พร้อมด้วย นายตะวัน รัตนเสถียร (กลาง) พนักงานเดินเครื่องของโรงไฟฟ้า ในฐานะตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เข้ารับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2554 จากนายสมเกียรติ ฉายะศรีวงศ์ (ขวา) ปลัดกระทรวงแรงงาน  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

รางวัลดังกล่าวถือได้ว่าเป็นบทพิสูจน์แล้วว่า โรงไฟฟ้าในกลุ่มบริษัทกัลฟ์ เป็นองค์กรที่ใส่ใจและให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานมากน้อยเพียงใด   ด้วยความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพนักงาน จะมีความสุขในการทำงาน และมีความเป็นอยู่ที่ดี เติบโตไปพร้อมๆ กับองค์กร   ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้โรงไฟฟ้าฯ สามารถคว้ารางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 4 ปีซ้อน