โรงไฟฟ้าถ่านหิน...ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย

โรงไฟฟ้าถ่านหิน...ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศไทย

จากกรณีที่พม่าจะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 นี้ เพื่อซ่อมแท่นขุดเจาะก๊าซธรรมชาติที่ทรุดตัวในแหล่งยาดานา อาจจะส่งผลกระทบต่อการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ทำให้ทุกภาคส่วนเกิดการตื่นตัวอย่างมาก และก่อให้เกิดประเด็นต่อเนื่องอย่างกว้างขวาง ทำให้มีคนพูดถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้นมาทดแทนโรงไฟฟ้าที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง เพื่อที่จะลดการพึ่งพาก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าให้น้อยลง และไม่ต้องเกิดปัญหาแบบนี้เพิ่มขึ้นอีกในอนาคต

หลายคนอาจมองว่าการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เกิดเป็นประเด็นขึ้นในตอนนี้ เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย แต่ในความเป็นจริงแล้ว บ้านเรามีโรงไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมานานกว่า 20 ปีแล้ว หรือที่เรารู้จักกันในนาม โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ซึ่งในอดีตอาจมีปัญหาเรื่องมลพิษ แต่ปัจจุบันได้รับการแก้ไขจนเป็นที่ยอมรับของคนในชุมชนแม่เมาะ

นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าภาคเอกชนรายใหญ่ คือ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,400 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ได้เปิดเดินเครื่องมาหลายปีแล้ว ก็ไม่ได้มีปัญหากับชุมชนในพื้นที่ ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดเล็ก หรือเอสพีพี อีกหลายโรงที่เดินเครื่องผลิตไฟฟ้าอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ในแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศในระยะยาว (พีดีพี) ฉบับปัจจุบัน กำหนดให้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน 4,400 เมกะวัตต์ แต่กระทรวงพลังงานเห็นควรที่จะมีการเพิ่มกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าจากถ่านหินเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 10,000 เมกะวัตต์ โดยเตรียมปรับปรุงแผนพีดีพีใหม่ ฉบับปี 2013 เพื่อที่จะลดสัดส่วนการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าลงจากกว่า 68% ให้เหลือ 45% และจะเพิ่มสัดส่วนการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มจาก 18.8% เป็นไม่น้อยกว่า 20%

คุณสุทัศน์ ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ระบุว่า วิกฤตพลังงานไฟฟ้าครั้งนี้ อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับประเทศไทยในอนาคต ที่จะต้องยอมรับในเรื่องการกระจายความเสี่ยงด้านเชื้อเพลิงมากขึ้น และยอมรับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

ในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ยอมรับว่า ประเทศไทยต้องมีทางออกในเรื่องพลังงานให้ได้ ถ้าไม่รีบแก้ไขเสียตั้งแต่วันนี้ ในอนาคตก็ต้องเจอกับปัญหาซ้ำซาก ไม่มีวันจบสิ้น การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจำเป็นต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน ในระยะยาว คนไทยจะต้องตัดสินใจว่าจะเอาโรงไฟฟ้าทางเลือกไหน ระหว่างถ่านหิน กับพลังงานทดแทน

สิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น หลายฝ่ายอาจจะเห็นว่ากระทรวงพลังงานอาศัยประเด็นเรื่องก๊าซฯ ขาดมาผลักดันการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินให้เกิดขึ้น แต่หากมองกันดีๆ โรงไฟฟ้าถ่านหินเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานแล้ว ไม่ใช่เรื่องใหม่ของประเทศ แต่สิ่งสำคัญที่สุด ควรจะมองในประเด็นที่ว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเป็นทางออกทางหนึ่งของประเทศในการสร้างความมั่นคงด้านการใช้ไฟฟ้า ช่วยทำให้ค่าไฟฟ้าของประเทศไม่สูงมากนัก แต่การสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในอนาคตจะต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้น ในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม