รมว. พลังงานใหม่เข้าทำงานวันแรก

รมว. พลังงานใหม่เข้าทำงานวันแรก

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่ ถือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนที่ 12 ได้เข้าสักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ เวลา 06.39 น.
โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานให้การต้อนรับ

โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การนำความสุข ความมั่นคง ความปลอดภัย มาสู่ประชาชน นำประเทศไปสู่ thailand 4.0 ด้วยนโยบายenergy 4.0โดยจะร่วมมือกับทุกภาคส่วน

สำหรับนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องเร่งดำเนินการ คือ การเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่กำลังจะหมดอายุในปี2565-2566 เพราะถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อความมั่นคงทางด้านพลังงาน ถ้าเกิดมีปัญหา หรือยังไม่สามารถสร้างความมั่นใจทางด้านพลังงานเกี่ยวกับเรื่องสัมปทานได้ อาจจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นจึงต้องเร่งสร้างความมั่นใจให้ได้

ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการ ดร.ศิริ กล่าวว่า ขอเวลาในการทำความเข้าใจในหลายๆภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง ผู้ใช้รายใหญ่ ผู้รับซื้อ ผู้ประกอบการ เพื่อจะได้ข้อมูลที่เหมาะสม น่าจะเป็นไปได้ และที่เป็นประโยชน์มากที่สุด และหลังจากนั้นจะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจว่าแนวทางไหนที่จะเหมาะสมที่สุด

ส่วนเรื่องการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่ภาคใต้ ต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยขอเวลา 1 สัปดาห์ ทั้งนี้ยอมรับว่า ความมั่นคงด้านไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้เป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะเป็นการสร้างความมั่นคงเพื่อเศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ที่ต้องมีไฟฟ้าใช้ตลอดเวลาตามความต้องการใช้ แต่ในขณะเดียวกันเรื่องความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ก็เป็นเรื่องสำคัญ หากสร้างความเชื่อมั่นไม่ได้ก็ต้องกลับมาดูว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไป

นอกจากนี้ยังมีเรื่องไบโอดีเซลที่ให้ความสำคัญ เพราะมีผลต่อราคาน้ำมันปาล์ม โดยในสัปดาห์หน้าจะมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทั้งเรื่องการผลิตไบโอดีเซล สัดส่วนการผสมไบโอดีเซล เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาปาล์มดิบ ปาล์มสด และเพื่อสร้างเสถียรภาพเรื่องปาล์มทั้งระบบ แต่จะต้องไม่เป็นภาระต่อผู้บริโภค