RATCH เผยโรงไฟฟ้า เซเปียน เซน้ำน้อย เตรียม COD ตามแผน ก.พ.62
RATCH เผยโรงไฟฟ้า เซเปียน เซน้ำน้อย เตรียม COD ตามแผน ก.พ.62
นายกิจจา ศรีพัฑฒางกุระ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ RATCH เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าพลังน้ำเซเปียน เซน้ำน้อย กำลังผลิตติดตั้ง 410 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสักและอัตตะปือ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เตรียมเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ในเดือน ก.พ.62 โดยมีสัญญาขายไฟฟ้า 354 เมกะวัตต์ให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระยะเวลา 27 ปี (ปี 62-89) และอีก 40 เมกะวัตต์ จะผลิตและจำหน่ายให้แก่การไฟฟ้าลาว โดยโครงการนี้มีมูลค่าประมาณ 32,460 ล้านบาท และเป็นโครงการโรงไฟฟ้าแห่งที่ 3 ของบริษัทฯ ที่ลงทุนใน สปป. ลาว นับจากโครงการโรงไฟฟ้าน้ำงึม 2 ขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าหงสา กำลังผลิตติดตั้ง 1,878 เมกะวัตต์ โดยปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในลาว มูลค่ารวม 20,800 ล้านบาท
 
สำหรับโครงการเซเปียน เซน้ำน้อย เป็นความร่วมมือระหว่างพันธมิตร 4 ราย ได้แก่ ราชบุรีโฮลดิ้ง ถือหุ้น 25%, SK Engineering and Construction 26%, Korea Western Power 25% และ Lao Holding State Enterprise 24% ซึ่งพัฒนาขึ้นภายใต้ความร่วมมือการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าไทยและสปป.ลาว ฉบับที่ 4 ลงนามเมื่อปี 2550 โดยกำหนดกรอบรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว จำนวน 7,000 เมกะวัตต์ โดยโครงการนี้จะช่วยเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้ามีแนวโน้มสูงขึ้นจากการขยายตัวของชุมชนเมือง โดยในปีนี้คาดว่าความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเพิ่มขึ้น 1.46% อยู่ที่ประมาณ 3,700 เมกะวัตต์ ขณะที่กำลังผลิตตามสัญญาอยู่ที่ประมาณ 4,100 เมกะวัตต์
 
นายกิจจา กล่าวด้วยว่า ลาว ถือเป็นฐานธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยกำลังผลิตในลาว มีสัดส่วน 15% ของกำลังผลิตตามการลงทุนรวมของบริษัทที่ 7,552.4 เมกะวัตต์ ในปี 60 โดยบริษัทฯ มีเป้าหมายจะขยายการลงทุนในโครงการพลังงานน้ำ ซึ่งภายใต้กรอบความร่วมมือพัฒนาพลังงานไฟฟ้าของไทย-ลาว ฉบับที่ 5 ยังมีโอกาสอีก 3,000 เมกะวัตต์