GC - SP PETPACK ร่วมเปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในเมียนมา
 
GC - SP PETPACK ร่วมเปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในเมียนมา
 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC และบริษัท เอส.พี.เพ็ทแพ็ค จำกัด ร่วมกันเปิดโรงงานพลาสติกแห่งแรกในประเทศเมียนมา
 
 
โดยโรงงาน SP Petpack แห่งนี้ ประกอบธุรกิจและสร้างโรงงานเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบเป่าและแบบฉีด โดยใช้เม็ดพลาสติก InnoPlus ชนิด HDPE, LDPE จาก GC เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร นม น้ำมันหล่อลื่น และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดต่างๆ เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ลูกค้าในเมียนมา
 
โดยคุณธเนศ ปณิธานศิริกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท S.P. Petpack Inter Group (Myanmar) Co., Ltd. กล่าวว่า บริษัทเป็นผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศไทยมากว่า 30 ปีแล้วจึงได้ขยายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกมายังเมียนมา ที่นิคมเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา ซึ่งเหมาะสมทั้งด้านการจัดหาวัตถุดิบสาธารณูปโภคและความพร้อมด้านแรงงานชาวเมียนมา
 
S.P. Petpack ถือเป็นโรงงานที่มีความพร้อมทางเทคโนโลยีการผลิตที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัย ที่มีประสิทธิภาพและกำลังการผลิตที่สูง และได้มาตรฐานสากล มีกำลังการผลิตรวมประมาณ 3,000 ตัน/ปี ในระยะแรก และจะขยายกำลังการผลิตต่อเนื่องเป็น 8,800 ตันต่อปี ในปี 2569 มูลค่าโครงการรวมประมาณ 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยได้เริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา
 
โรงงานนี้ดูแข็งแกร่ง เพราะมีพันธมิตรที่ดี อย่าง GC ที่เข้ามาถือหุ้นพร้อมกับความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบ คือเม็ดพลาสติก
 
โดยหัวเรือใหญ่ของ GC อย่างคุณสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ GC ก็พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการพลาสติกไทย ไปขยายการลงทุนต่างประเทศ โดยพร้อมช่วยรับความเสี่ยง โดยจะช่วยเข้าไปถือหุ้นร่วมด้วย แต่หากรายใดแข็งแกร่งแล้วก็สามารถมาซื้อหุ้นคืนได้ ตั้งเป้าอย่างน้อยจะเห็นอีก 2-3 ความร่วมมือในเมียนมา
 
ขณะที่คุณปฏิภาณ สุคนธมาน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย ก็ยืนยันหนักแน่นว่า GC พร้อมสนับสนุนให้ลูกค้าออกไปขยายการลงทุนต่างประเทศเพื่อขยายตลาดและสร้างความแข็งแกร่งให้กับองค์กร พร้อมกับเตรียมขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่าง CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม) ที่ขณะนี้มีความต้องการใช้เพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ จากปัจจุบันมีความต้องการใช้ที่ 1.5 ล้านตันต่อปี โดยเฉพาะประเทศเวียดนามที่มีความต้องการใช้พลาสติกสูงถึง 1 ล้านตันต่อปี
 
นี่เป็นแค่บริษัทคู่ค้าบริษัทแรกที่ GC พร้อมจะก้าวลงทุนด้วย แต่ยังไม่จบอยู่แค่นั้น ในอนาคตเราจะเห็นความร่วมมือของ Gc ที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับผู้ประกอบการพลาสติกไทย ที่ต้องการขยายตลาดต่างประเทศให้แข่งขันได้ในตลาดโลก