เอ็กโก กรุ๊ป พา “เอ็กโกเรนเจอร์” ตะลุยโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า
เอ็กโก กรุ๊ป พา “เอ็กโกเรนเจอร์” ตะลุยโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า เสริมความรู้ด้านเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า
 
 
บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป จัดกิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของเชื้อเพลิงต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้า ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 มีความรู้และความเข้าใจถึงที่มาและความสำคัญของไฟฟ้า ผ่านการ์ตูนฮีโร่พลังงานทั้ง 6 ตัว ได้แก่ ก๊าซเรนเจอร์ ไบโอแมสเรนเจอร์ โคลเรนเจอร์ โซลาร์เรนเจอร์ วอเตอร์เรนเจอร์ และวินด์เรนเจอร์ ที่จะมาช่วยกอบกู้โลกจากปีศาจความมืด โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้และทดลองในฐานการเรียนรู้ จำนวน 6 ฐาน ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงาน มาช่วยอธิบายที่มาของเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไฟฟ้าทั้ง 6 ประเภท และกระบวนการผลิตไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทนั้นๆ ด้วย
 
กิจกรรม “เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” ได้พาเหล่าฮีโร่พลังงานทั้ง 6 เชื้อเพลิง และปีศาจความมืด ไปบุกตะลุยโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าคลองหลวง จ.ปทุมธานี อาทิ โรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง และโรงเรียนคลองหนึ่งแก้วนิมิตร และโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าบ้านโป่ง จ.ราชบุรี อาทิ โรงเรียน วัดดอนเสลา โรงเรียนวัดโกสินารายณ์ โรงเรียนชุมชนวัดท่าผา โรงเรียนวัดยางหัก โรงเรียนวัดลาดบัวขาว และโรงเรียนวัดบ้านฆ้องน้อย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นจำนวนมาก
 
 
“เอ็กโกเรนเจอร์ ออนทัวร์” เป็นกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Head and Hand) ภายใต้โครงการ “โรงไฟฟ้าพี่ โรงเรียนน้อง” โครงการต่อเนื่อง 5 ปี (ปี 2560-2564) เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโก