‘โออาร์’ รวมใจฝ่า COVIV-19

‘โออาร์’ รวมใจฝ่า COVIV-19

ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก หรือ โออาร์ ยังคงมุ่งเน้นที่จะดูแลผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คนไทยสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัย