« June 2019»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

เมนู

 

ปตท. เผยแผนลงทุน 5 ปี 1.6 แสนล้านบาท

ปตท. เผยแผนลงทุน 5 ปี 1.6 แสนล้านบาท
ปตท. เผยแผนลงทุน 5 ปี 1.6 แสนล้านบาท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแผนวิสาหกิจและงบลงทุน 5 ปี (2562-2566) วงเงินรวม 167,114 ล้านบาท โดยจัดสรรงบประมาณด้านการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 6,095 ล้านบาท เน้นการทำงานผ่านสถาบันปลูกป่า ปตท. และร่วมจัดการพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) โดย ปตท. ได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน 2,900 ล้านบาท มุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นศูนย์กลางงานวิจัยด้านเทคโนโลยี วัสดุ พลังงานทดแทน และดิจิทัล เพื่อร่วมยกระดับขับเคลื่อนสังคมสู่อนาคต พร้อมสร้างความเข้มแข็งแก่ประเทศ สอดคล้องกับการพัฒนาระดับสากล

ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน การเพิ่มผลผลิต และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน จำนวน 55,291 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน อาทิ โครงการ Predictive Maintenance ที่ครอบคลุมทุกกระบวนการผลิต การพัฒนาระบบโครงข่ายท่อส่งก๊าซ

ยังมีเรื่องการตัดสินใจการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ จำนวน 91,203 ล้านบาท มุ่งเน้นการใช้ความชำนาญในธุรกิจพลังงานปัจจุบันให้บรรลุผล อาทิ การขยายความสามารถในการรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ คลังแอลเอ็นจี เทอมินัล การขยายธุรกิจในต่างประเทศ การพัฒนาระบบขนส่ง ของกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย และโอกาสในการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ (New S-Curve) จำนวน 14,525 ล้านบาท เพื่อการเติบโตระยะยาวควบคู่กับการตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ที่เน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมและดิจิทัล อาทิ โครงข่ายธุรกิจไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า รวมทั้งธุรกิจใหม่อื่นๆ เช่น ด้าน Life Science, Material Science ที่เกี่ยวข้องกับการนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านหุ่นยนต์ เครื่องจักรกล และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics/AI) หรือการลงทุนในรูปแบบสตาร์ทอัพ Corporate Venture Capital (CVC)

นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดเตรียมงบลงทุนระยะยาวในอนาคต จำนวน 187,616 ล้านบาท สำหรับขยายการลงทุนในธุรกิจหลัก สายโซ่ธุรกิจ LNG และธุรกิจใหม่ New S-Curve ตามที่กล่าวข้างต้นโดยอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้

Tags :