« September 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

เมนู

 

กฟผ. ฉลองความสำเร็จ 25 ปี DSM


กฟผ. ฉลองความสำเร็จ 25 ปี DSM ตอกย้ำความมุ่งมั่นประหยัดพลังงานและร่วมลดโลกร้อน

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จัดงานครบรอบ 25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ Demand Side Management โดยมี ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงาน แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ กฟผ.ได้ริเริ่มส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่างๆ เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นมาเป็นเวลานานถึง 25 ปี จนปัจจุบันต้องบอกว่า ไม่มีใคร ไม่รู้จัก ‘ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5’ ที่ปัจจุบันมีการติดฉลากไปแล้วรวม 30 ผลิตภัณฑ์ โดยมียอดการติดฉลากฯ แล้วกว่า 354 ล้านฉลาก

การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า หรือ DSM ที่กฟผ.ดำเนิการมาตลอดระยะเวลา 25 ปี ถือกำเนิดขึ้นเพื่อบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ.ได้ใช้กลยุทธ์ 3 อ. ได้แก่ อุปกรณ์ อาคาร และอุปนิสัย

เริ่มจากอ.แรก คือ อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า กฟผ. ได้เริ่มรณรงค์ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ที่มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งผลิตภัณฑ์แรกที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นโครงการ DSM คือ หลอดประหยัดไฟ หรือ ที่รู้จักกันในนามของ หลอดผอม หลังจากนั้นก็มีตู้เย็นเบอร์ 5 เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 พัดลมเบอร์ 5 หลอดตะเกียบ เป็นต้น จนปัจจุบันมีเกือบทุกผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้ว

อ. ที่สอง คือ อาคารประหยัดไฟฟ้า ครอบคลุมทั้งอาคารสำนักงาน โรงงาน รวมถึงภาคที่อยู่อาศัย โดย กฟผ. สนับสนุน ให้คำปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดทำโครงการนำร่องเพื่อให้เห็นผลการประหยัดอย่างเป็นรู้ธรรม โดยได้ริเริ่มโครงการนำร่องบริษัทจัดการพลังงาน หรือ ESCO, โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านที่อยู่อาศัย และอาคาร หรือโครงการบ้าน – อาคารเบอร์ 5

อ. ที่สาม คือ อุปนิสัยประหยัดไฟฟ้า เป็นการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างทัศนคติให้คนไทยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการ ‘ห้องเรียนสีเขียว’ โดยมีนักเรียนที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้จากห้องเรียนสีเขียวไปแล้วกว่า 2 ล้านคน มีการยกระดับห้องเรียนสีเขียวไปสู่โรงเรียนสีเขียว 177 โรงเรียน โรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า พร้อมขยายผลการประหยัดพลังงานไปสู่ครัวเรือน 19,185 ครัวเรือน

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า โครงการ DSM ที่ กฟผ. ดำเนินการอยู่นี้ ถือเป็นส่วนสำคัญที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2579 จำนวน 89,672 ล้านหน่วย

ขณะที่ นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการ กฟผ. กล่าวว่า จากการดำเนินงาน 35 โครงการ และงานรณรงค์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน สามารถประหยัดพลังงานให้กับประเทศไปได้กว่า 4,645 เมกะวัตต์ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดซ์ออกไซด์กว่า 15.7 ล้านตัน

และเพื่อเป็นการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น กฟผ. ยังได้เปิดตัวฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 Ranking ซึ่งจัดทำมาตรฐานการประหยัดพลังงานที่สูงกว่าเดิม และแบ่งระดับเกณฑ์ประสิทธิภาพฉลากเบอร์ 5 ใหม่ ให้สะท้อนผลการประหยัดพลังงานที่ละเอียดมากขึ้น โดยจะเริ่มการใช้งานฉลากเบอร์ 5 รูปแบบใหม่ ในวันที่ 1มกราคม 2562 เป็นต้นไป รวมทั้งยังได้เปิดตัวฉลากบ้านเบอร์ 5 และฉลากอาคารเบอร์ 5 พร้อมมอบโล่แก่โครงการบ้านที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ อาคารในสถานศึกษา และผู้ประกอบการเสื้อผ้าที่ได้รับการติดฉลากเบอร์ 5 ในปี 2561 ด้วย

และหวังว่า DSM จะมีก้าวต่อๆไป เพราะถือเป็นโครการที่ขับเคลื่อนให้ประชาชนรู้และตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกโครงการหนึ่ง