« December 2020»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เมนู

 

เอ็กโก กรุ๊ป คว้า “DJSI” สำเร็จ

เอ็กโก กรุ๊ป คว้า “DJSI” สำเร็จ
เอ็กโก กรุ๊ป คว้า “DJSI” สำเร็จ ขึ้นแท่นบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่เอ็กโก กรุ๊ป เป็นบริษัทไฟฟ้าของประเทศไทยรายแรกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI Emerging Markets ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันในฐานะผู้นำธุรกิจไฟฟ้าว่ามาตรฐานการพัฒนาด้านความยั่งยืนของบริษัทเทียบเท่ามาตรฐานระดับโลกและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ตลอดจนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืน ด้วยความใส่ใจที่จะธำรงไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม ตามวิสัยทัศน์ “Energy for Life” มาโดยตลอด”

แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของเอ็กโก กรุ๊ป มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตทางธุรกิจ ภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ ควบคู่กับพันธกิจในการเป็นพลเมืองที่ดีด้วยการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมอย่างเกื้อกูล เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ครอบคลุมทั้งสังคมภายในและสังคมภายนอก เริ่มจากสังคมภายใน โดยกำหนดเรื่องการให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้เสียเป็นส่วนหนึ่งในค่านิยมองค์กร สร้างความตระหนักและการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งลดผลกระทบเชิงลบและ เพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ตลอดกระบวนการดำเนินธุรกิจ และขยายสู่สังคมภายนอกด้วยการส่งเสริมให้พนักงานใช้ศักยภาพและมีจิตอาสา โดยมีส่วนร่วมดำเนินโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อมชุมชนและสังคมทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ควบคู่ไปกับการยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง

“การได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก DJSI ระดับสากลครั้งนี้ นับเป็นความสำเร็จที่เกิดจากผลักดันและ การสนับสนุนในเชิงนโยบายของคณะกรรมการบริษัท การขับเคลื่อนของผู้บริหาร ความร่วมมือของพนักงานทุกคนในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น และ สร้างสมดุลทุกด้านท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายทั้งในปัจจุบันและอนาคต” นายเทพรัตน์ กล่าวสรุป

DJSI จัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของ S&P Global และ SAM ถือเป็นดัชนีที่ใช้ประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล รวมทั้งเป็นดัชนีที่กองทุนต่างๆ จากทั่วโลกใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงในการพิจารณาการลงทุน โดยบริษัทที่ได้รับการรับรอง DJSI จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและยั่งยืนให้แก่นักลงทุน รวมถึงการสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย

Tags :