« November 2020»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

GC ร่วมลงนาม Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

GC ร่วมลงนาม Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
GC ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จับมือกลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร ลงนามบันทึกความร่วมมือ “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) “Food Delivery วิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” โดยมี คุณวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในการลงนาม พร้อมด้วยกรมควบคุมมลพิษ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กลุ่มผู้ประกอบการบริการส่งอาหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 13 หน่วยงาน โดยภาคีเครือข่ายเหล่านี้ยินดีจะร่วมกันดำเนินการเพื่อผลักดันให้มีการลด เลิกใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง จากการบริการส่งอาหาร และใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทดแทน ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ

ดร. คงกระพัน กล่าวว่า “ความร่วมมือในวันนี้ จะสร้างประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม โดยผลักดันให้ผู้บริโภคหันมาใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ซึ่งผลิตจากพืชเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น และยังช่วยยกระดับภาคการเกษตร รวมถึงอุตสาหกรรมชีวภาพของไทย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนำพาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) อย่างสมบูรณ์ ในส่วนของ GC เราจะช่วยพัฒนาและสนับสนุนเม็ดไบโอพลาสติก การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งประสานความร่วมมือในการผลิตของที่ใช้สำหรับ Food Delivery รวมทั้งพัฒนาและรับรองมาตรฐาน GC Compostable Label หรือ ฉลากยืนยันวัตถุดิบ ที่บ่งบอกว่าสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการนั้นๆ ผลิตจากเม็ดพลาสติกชีวภาพสลายตัวได้ทางชีวภาพ (Compostable Bioplastics) ที่ GC Group ผลิตหรือรับรอง โดยสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของผู้ประกอบการ ต้องผลิตภายใต้กระบวนการที่ GC Group รับรองเท่านั้น เพื่อความน่าเชื่อถือ”

Tags :