« September 2019»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เมนู

 

ปตท. จัดงาน Gas Day 2019

ปตท. จัดงาน Gas Day 2019
ปตท. จัดงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow นำธุรกิจก๊าซธรรมชาติมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow โดยได้รับเกียรติจากนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานร่วมกับ นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. และ นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท. ในพิธีเปิด ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในห่วงโซ่ธุรกิจก๊าซ และยังเป็นการแบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รวมถึงเทคโนโลยีของธุรกิจก๊าซฯ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ

ในงาน Gas Day 2019 Energy fuel for today and tomorrow จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2562 ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายในงานประกอบด้วย 3 โซน ได้แก่ โซนการจัดเสวนาวิชาการ ซึ่งได้รับเกียรติจากบริษัทคู่ค้าชั้นนำที่มาแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว การจัดการพลังงานแบบ Smart Factory รวมถึงการมองไปสู่อนาคตอย่างการบูรณาการเทคโนโลยีใหม่ และ AI Solutions เพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โซนนิทรรศการธุรกิจก๊าซธรรมชาติ จัดแสดงการดำเนินงานและผลงานตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ รวมถึงการให้บริการในรูปแบบ Solutions Provider ซึ่งเป็นบริการที่กลุ่มธุรกิจก๊าซฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และโซนจัดแสดงสินค้า ที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิตให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อ

นายชาญศิลป์ กล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยทุกคน ทำให้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เป็นธุรกิจต้นน้ำที่เป็นหัวใจสำคัญยิ่งขององค์กร เป็นรากฐานสำคัญของกลุ่ม ปตท. และอยู่คู่กับ ปตท. มาตลอด 40 ปี นับตั้งแต่ประเทศไทยค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย มีกิจการโรงแยกก๊าซฯ จากนั้นธุรกิจก๊าซธรรรมชาติ ปตท. ก็เติบโตเรื่อยมา จนปัจจุบันได้ขยายการจัดหา จัดจำหน่ายก๊าซฯ ทั้งจากประเทศเพื่อนบ้าน และนำเข้า LNG จากต่างประเทศ ซึ่งการดำเนินงานทั้งหมด ก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย และปัจจุบันได้มุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานของภูมิภาค ตามนโยบายจากภาครัฐ

การจัดงาน Gas Day 2019 ครั้งนี้ จึงเป็นนิมิตรหมายอันดีของธุรกิจก๊าซฯ ที่จะประมวลภาพความสำเร็จตลอดห่วงโซ่ธุรกิจ และแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจสู่ความเป็น Digital สร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนการเป็น Solutions Provider ที่ธุรกิจก๊าซฯ มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และสามารถขยายผลิตภัณฑ์และบริการไปสู่คู่ค้า ลูกค้า เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น อันจะนำมาซึ่งประโยชน์ร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Tags :

www.pttplc.com